Sparer energi gjennom jordvarme - niprox.no

Nærmere 30 personer deltok 19. juni på en fagdag om energisentraler i Florø. Niprox og Moderne Varme var arrangører, og informerte om sine sentraler basert på jordvarme i større bygg.

På fagdagen fikk de frammøte, fra flere fylkeskommuner og kommuner se gode løsninger i praksis –  på videregående skole, kommunale institusjoner og idrettsanlegg.

Les hele artikkelen i VVSAKTUELT

 

Niprox overtar Moderne Varme

Moderne Varme bygger varmepumpeanlegg til næringsbygg, og passer dermed som hånd i hanske sammen med Niprox, som har som visjon å være nummer en på vannbehandling i vannbårne system.

– Vi har samarbeidet med dem i flere år allerede, sier salgs- og markedssjef Roy Austbø i en pressemelding, og forklarer at Moderne Varme lager system der de borer brønner og henter energi fra bakken. Det vil si at systemene deres er svært plassbesparende.

Les heile artikkelen i VVS aktuelt

Algaefree Alpha - Niprox

Renser og hindrer groe med ULTRALYD

NIPROX er blitt forhandler av Algaefree, som er et unikt system for å rense vann med ultralyd, forteller daglig leder Kjartan Strand. Ved hjelp av ultralyd hindrer en at biofilm, rur, alger og blåskjell fester seg. Dette er eit spesielt nyttig system for båtskrog, vanninntak til industrien og fiskeoppdrett.

Problemet en del landbasert industri opplever er store mengder groe og påfølgende blåskjell som fester seg i rør, plater og rister i inntaket til kjølesystemet. Resultatet blir høy vanntemperatur som medførte hyppig og kostbar rengjøring og vedlikeholds kontroll. Med Algaefree sitt ultralyd-system er en kvitt mye av plagene og store utgifter – uten å påføre skade eller driftsstopp  på anlegget.

Biofilmen, som vi ser som et slimlag, er det første som fester seg – og som igjen er grobunn for alger og skjell. Ved hjelp av Algaefree-metoden kan vi spare rederi, landindustri og oppdrettsanlegg for store utgifter med vedlikehold og reparasjon – helt uten bruk av kjemikalier.

– Vi har valgt å bli forhandler av Algaefree, fordi vi ser at de har vært i ultralyd-bransjen lenge – og var først med å utvikle det som nå er bransje ledende ultralydsystem mot marin algevekst. Algaefree er ledende i denne teknologien og kan vise til svært gode resultater for de ulike bransjene.

• LES mer på vår side om ULTRALYD

• LES mer på www.algaefree.no

Algaefree test på oppdrettsanlegg.

Algaefree test på oppdrettsanlegg.

Niprox - servicetekniker
Vil rense gartnerivann

Renser vannet i ringledningen.

Uansett hva man bruker som varmekilde i gartneriet, blir varmen i de aller fleste tilfellene distribuert ut i veksthusene via vann i rør. I alle vannsystemer oppstår det avleiringer og belegg. Dette gir redusert levetid på rør og utstyr, driftsproblemer og energitap. Firmaet Niprox mener de har løsningen på dette problemet og skal bruke dette året på å dokumentere om de har rett.

Les artikkel i bladet Gartneryrket nr 3/2017

SKAL BEHANDLE DATAVANN. Salgssjef Roy Austbø med det ene av de to anleggene som Niprox leverer til bruk i datalagringssentralen i Nordfjord. Foto: Magnus Helge Torvanger.

 

Niprox Technology leverer utstyr for behandling av kjølevannet ved en ny internasjonal datalagringsentral i Norge. Datasenteret er under oppbygging inne i en tidligere olivingruve i Lefdal mellom Måløy og Nordfjordeid. To store vannbehandlingsanlegg til senteret ble levert fra Niprox rundt 1. desember.

Lefdal Mine Datacenter ønsker å skape Europas beste lokalitet for datasenter, ved å utnytte de naturgitte fordelene i Norge og i Lefdal gruver. Målsettingen er å bygge og drive den mest kostnadseffektive, sikre, fleksible og miljøvennlige datasenterløsningen i Europa. Lokalitetene vil strekke seg over seks etasjer delt inn i 75 kammer. Byggearbeidene startet sommeren 2015. IBM er mellom aktørene som har støttet Lefdal Mine Datacenter i utviklingsarbeidet og som vil leie lokaliteter når senteret blir satt i drift.

Lefdal Mine vil tilby en unik kjøleløsning for dataserverne ved å sirkulere kjølig sjøvann fra Nordfjorden gjennom varmevekslere. Disse er tilknyttet lukkede ferskvannskretser som kjøler serverne. Et Niprox-anlegg for behandling av vannet blir tilkoblet hver ferskvannskrets.

I bruk ved flere datasenter

Niprox Technology AS leverer utstyr og tjenester for behandling av vann i lukkede systemer. Anleggene som selskapet produserer fjerner oksygenet og dessuten smuss og partikler i vannet. Dermed forlenges levetiden til systemene betraktelig, og drifts- og vedlikeholdskostnadene blir vesentlig mindre. De fleste Niprox-anleggene er i bruk i vannbårne varmesystemer i større bygg, både boligbygg, kontorbygg og industribygg.

Niprox har også levert en rekke anlegg for behandling av vannet i kjølesystemer. Dette gjelder blant annet kjølesystemer ved flere datasentraler. Statsbygg valgte vannbehandling fra Niprox i den nye Skatteetatens Datahall i Oslo i 2011. Green Mountain Datacenter tok i bruk Niprox-utstyr ved datasenteret sitt i Rennesøy ved Stavanger i 2013, og ved senteret sitt på Rjukan i 2015. I Danmark har Danske Bank installert Niprox-anlegg ved sin hoveddatasentral i København. Det skjedde også i 2015.

To store anlegg  

I månedsskiftet november/desember leverte Niprox to vannbehandlingsanlegg til Lefdal Mine Datasenter. Anleggene er blant de største Niprox som lager. De er utstyrt med tolv katalysatorelementer hver, som kan behandle seks kubikkmeter vann pr. time. De to kjølesystemene ved datasenteret inneholder totalt 250 kubikkmeter vann hver. Niprox har levert samme type vannbehandlingsanlegg til blant annet sykehusene i Ålesund og Levanger.

Gann i Lysefjorden

Det første vannbehandlingsanlegget som Niprox Technology har levert til et skip, har nå vært i drift på skoleskipet «Gann» i to år. Rederiet har svært gode erfaringer med anlegget. Nå vil Niprox satse sterkere innen skipsmarkedet med sin teknologi.

Skoleskipet «Gann» er opprinnelig hurtigruteskipet «Narvik», som ble bygget i 1982. Fartøyet ble skoleskip i 2007. «Narvik» ble bygget som et konvensjonelt motorskip der man kun tenkte energisparing ved hjelp av spillvarme fra motor og eksos når skipet var i full drift. Når skipet lå til kai måtte denne varmen erstattes av oljefyrt varme fra kjel. I vinterhalvåret, når skipet fungerer som skoleskip, ligger «Gann» mye til kai ved skoleanlegget i Stavanger.

Rederiet ønsket å eliminere bruken av brennolje til oppvarming på «Gann» under kailigge og satte i 2014 i verk et prosjekt med sikte på dette. Skoleskipet fikk installert varmevekslere for å gjenvinne ventilasjonsvarme, varmepumper for suppleringsvarme og varmtvann, og oppgradering av landstrømanlegget. Et vannbehandlingsanlegg fra Niprox ble montert i tilknytning til varmevekslerne.

Yter fortsatt like godt
Uten behandling av vannet i vekslere vil belegg raskt gjøre at virkningsgraden går ned, og ventiler og pumper kan få driftsproblemer. Nøklene til et godt gjennomført prosjekt er planlegging, kompetanse og nidkjærhet både fra bestiller og leverandører. Vi valgte å vektlegge kvalitet høyt, da kostnaden for et ikke-fungerende anlegg er mye høyere enn forskjellene i pris når ting ikke fungerer, skriver prosjektleder Sigbjørn Harboe i sluttrapporten fra prosjektet.

– Erfaringene med Niprox-anlegget kan så langt oppsummeres i et godt vestlandsuttrykk: Sytalaust. Til nå holder anlegget samme gode ytelse som da det var nytt. Det er nettopp derfor vi har investert i Niprox-renseanlegg, at varme- og air condition-anlegget skal holde samme kvalitet med lite behov for vedlikehold i år etter år, forteller Sigbjørn Harboe.

Satser på skipsmarkedet
– Vi har inngått en serviceavtale der Niprox Technology er ombord i «Gann» to ganger i året for å utføre kontroll av vannbehandlingsanlegget. Det er et standard Niprox-anlegg, men det er det første anlegget vi har levert til bruk om bord i et fartøy. Det ligger et stort marked på skip for vår teknologi, og skipsmarkedet er et satsingsområde for oss. Et fartøy på størrelse med hurtigruteskipene har et like stort varme- og kjøleanlegg som en middels forretningsgård, sier Inge Ellingsund, daglig leder i Niprox Technology.

Utstyr til bruk ombord i fartøyer må godkjennes av Det Norske Veritas. Slik dagens anlegg fra Niprox er bygget, er det med tanke på bruk også på skip. Anleggene oppfyller dermed stort sett kravene til Veritas. Samtlige av anleggene som Niprox har levert hittil brukes til behandling av ferskvann. Men teknologien er utviklet for behandling av sjøvann i oljeindustrien. Den fjerner dermed oksygen fra sjøvann med samme effekt som fra ferskvann.

Gir evighetsgaranti
– Niprox gir en evighetsgaranti på anleggene som vi leverer når det er inngått en serviceavtale. Garantien gjelder så sant det ikke er gjort feil fra kundens side, som at man har glemt å lufte pumper eller annet, forteller Inge Ellingsund.

De eneste bevegelige delene i Niprox-anleggene er pumpene. Niprox bruker pumper fra den danske produsenten Grundfos og har veldig gode erfaringer med disse. Niprox bruker også serviceapparatet til Grundfos på pumpene. Fra august 2016 monterer Niprox frekvensomformere på pumpene i anleggene sine. Dermed blir strømtilkoblingen billigere og pumpene enda enklere å drifte, opplyser Inge Ellingsund.

NIPROX-ANLEGG OMBORD. Teknisk inspektør Sigbjørn Harboe i varmegjenvinningsrommet på MS «Gann». Nede mot høyre vannbehandlingsanlegget fra Niprox.

NIPROX-ANLEGG OMBORD. Teknisk inspektør Sigbjørn Harboe i varmegjenvinningsrommet på MS «Gann». Nede mot høyre vannbehandlingsanlegget fra Niprox.

Begge foto Skoleskipet Gann

Niprox Technology har inngått en rammeavtale med den svenske Comfort-kedjan. Comfort-kedjan består av 130 medlemsbedrifter og er Sveriges største kjede når det gjelder VVS-installasjon. I høst har Niprox levert sitt første anlegg til Sverige.

Niprox Technology leverer utstyr for behandling av vann i lukkede varme- og kjølesystemer og i industrien. Teknologien baserer seg på katalytisk våtforbrennning av oksygen og ble opprinneleg utviklet for oljeindustrien.

Niprox sin teknologi fjerner oksygenet i vannet ned til ikke-målbar verdi. Anleggene fjerner også partikler og smuss i vannbårne systemer. Dermed erstatter Niprox-anleggene både vakuumutskillere og partikkelfilter samt mikrobobleutskillere, som er vanlige komponenter i andre typer utstyr for vannbehandling i rørsystemer.

Rammeavtale med Comfort-kedjan
Svenske Comfort-kedjan har 68 butikker og over 1.800 sertifiserte montører. Den leverer helhetsløsninger innen varme og vann til både bedrifter og privatpersoner. I sommer inngikk Niprox en overordnet rammeavtale med Comfort-kedjan.

Niprox leverte i september sitt aller første vannbehandlingsanlegg til Sverige. Kunden var Karby VVS AB i Märstad utenfor Stockholm, som er medlemsbedrift i Comfort-kedjan. Anlegget ble overlevert i forbindelse med Comfort-kedjans messe i Kista.

Niprox søker nå etter flere forhandlere i Sverige. Niprox tilbyr også forhandlere å bli servicepartnere som kan utføre regelmessige serviceoppdrag på anleggene som blir solgt.

Fjerner oksygenet – reduserer korrosjonen
I alle vannsystemer oppstår det avleiringer på grunn av korrosjon, nedsmussing, kalk, slam og annet. Dette fører til redusert levetid, økt energiforbruk og driftsproblemer med systemene. Problemene kan elimineres eller reduseres med å redusere oksygennivået og justere pH-nivået og med å filtrere bort partikler i vannet.

Niprox kartlegger vannkvaliteten i vannbårne systemer og anbefaler hvilke tiltak som bør gjøres. Eksisterende systemer bør gjennomgå en to ukers forbehandling med et av Niprox sine mobile anlegg. Deretter kan et permanent serviceanlegg installeres. Anleggene er tilpasset både varme- og fjernvarmesystemer, kjølesystemer, glykolsystemer, fødevann- og matevannsystemer. Niprox utfører regelmessig service og vedlikehold på systemene.

Lengre levetid og lavere energikostnader
Vannbehandling med Niprox sin teknologi forlenger de vannbårne systemenes levetid med 75 til 90 %, på grunn av redusert korrosjon. Dette viser analyser utført av SINTEF. Analyser fra ÅF-Consult AS viser at systemenes levetid forlenges med opptil 20 år.

På grunn av at varmeoverføringen i systemene blir bedre kan energikostnader og fyringsutgifter reduseres med 6 %, ifølge Bergen kommune og eiendomsselskapet Entra. Vedlikeholdsutgiftene blir mindre, og risikoen for driftsproblemer og havarier reduseres med Niprox sin vannbehandlingsmetode.

900 anlegg i drift
Niprox har i dag rundt 900 anlegg i drift i Norge, Danmark og de baltiske landene. Største kunde er Entra Eiendom AS, som har installert ca. 150 anlegg. Andre kjente kunder er bryggeriene Carlsberg og Hansa Borg, Thon Hotels, OBOS, offentlige eiendomsselskaper og sykehus. Danske Bank med flere bruker teknologien i kjølesystemene i sine datasentraler. Niprox Technology AS har sitt hovedkontor i Florø.