Niprox på Solstrandkonferansen 2022 – Fokus på bærekraft

Solstrandkonferansen 2022 var den første Nemitek-konferansen som ble organisert etter at samfunnet åpnet opp igjen etter pandemien. Det var god deltakelse og et meget interessant tema for årets konferanse, nemlig bærekraft og gjenbruk, et tema som passer godt inn i Niprox Technology sin forretningsfilosofi.

Niprox Technology tilbyr løsninger som hjelper våre kunder med å redusere det enkelte selskaps CO2-fotavtrykk ved å redusere energibehov i bygg og forlenge levetid på de tekniske anlegg hos kunden. Niprox Technology har nå satt i gang en prosess internt med å systematisk gjennomgå hvordan vi designer, produserer og implementerer våre løsninger med målsetting om ytterligere reduksjon av energibruk både internt og hos kunde, samt økt gjenbruk der det er mulig.

Vi takker Nemitek for en godt arrangert Solstrandkonferanse og vi setter pris på alle dere som kom innom vår stand for en prat om ulike tema innenfor vannbehandling.

Solstrandkonferansen 2022: Daglig leder i Niprox Roy Austbø i samtale med Bodvar Duesund i GC Rieber Eiendomdrift AS