Ny Standard for vannbehandling i lukkede varme- og kjøleanlegg

Van Ha Doan og Maria Råken i Kompa. (Foto: Kompa)

Niprox Technology har gjennom mange år jobbet med å bedre vannkvaliteten i vannbårne varme- og kjøleanlegg. Nå er en ny europeisk standard på trappene som beskriver og setter krav til vannkvalitet i lukkede energianlegg.

Kompa AS har vært hovedaktøren bak den nye standarden og Niprox Technology AS har bidratt med informasjon og kunnskap til utviklingen av standarden og den norske veilederen.

«Vi er veldig spent på å se det ferdige resultatet. Vi tror dette vil bedrer kunnskapen hos aktører i eiendomsmarkedet om virkningen av vannbehandling noe som igjen resulterer i investering i tiltak som vil forlenge levetiden på kostbare anlegg og som reduserer energibruk i bygg » sier Roy Austbø, daglig leder i Niprox Technology.

Du kan lese mer om arbeidet for ny veileder og standard i reportasjen fra Nemitek: https://nemitek.no/na-blir-det-krav-til-vann-i-lukkede-anlegg/365089

Bildet til venstre: Van Ha Doan og Maria Råken i Kompa (Foto: Kompa).