Dårlig vannkvalitet spiser opp pumpene

Frekvensstyrte pumper er hjertet i et moderne varmeanlegg. I en artikkel på Nemitek sine sider forklarer Van Ha Doan i Kompa at dårlig vannkvalitet i mange anlegg gjør at nye pumper fort tar kvelden. «– For at pumpene skal fungere i mange år er de avhengig av å pumpe rent vann. Man må derfor sjekke vannkvaliteten i systemet. Gjør man ikke det, så er sjansene store for at systemet har en vannkvalitet som sliter på pumpene, men også de andre komponentene i systemet».

Så hvordan får du best mulig utnyttelse av dine vannbårne varme- og kjøleanlegg?

I Nemitek-artikkelen peker Van Ha Doan på det essensielle. Sørg for riktig vannkvalitet! Når de vannbårne anlegg har en vannkvalitet som kjennetegnes ved fravær av oksygen, lite partikler og riktig pH, så sørger du for en betydelig forlengelse av anleggets levetid, høy energieffektivitet og minimering av vedlikeholdskostnader. Dette er økonomisk lønnsomt, miljømessig viktig og du får økt tilfredshet hos bruker/leietaker.

Les hele Nemitek-artikkelen HER.

Niprox Technology leverer et helhetlig vannbehandlingskonsept som sørger for riktig vannkvalitet i dine systemer.

Ta kontakt med oss i Niprox Technology for mer informasjon.

www.niprox.no/kontakt