• I 20 år har vi levert REN gevinst til våre kunder
  – og det skal vi fortsette med!

 • Bruk Niprox-metoden
  for å doble levetiden på dine tekniske anlegg

 • Niprox-metoden gir
  høy økonomisk gevinst

  • Anleggenes levetid forlenges
  • Reduserte vedlikeholdsutgifter
  • Reduserte energikostnader

 • Reduser energibruken på en bærekraftig måte og sikre fornøyde leietakere i dine næringsbygg

 • I 20 år har vi levert REN gevinst til våre kunder
  – og det skal vi fortsette med!

 • Bruk Niprox-metoden
  for å doble levetiden på dine tekniske anlegg

NIPROX – REN GEVINST GJENNOM UNIK VANNBEHANDLING

Niprox Technology er en ledende leverandør av teknologi og tjenester rettet mot vannbehandling i lukkede vannbårne varme- og kjøleanlegg.
Ved fjerning av oksygen, partikler og belegg, samt justering av pH sørger vi for at de vannbårne anlegg får:

Betydelig forlenget levetid • Redusert energibruk • Mindre vedlikeholdsbehov

20-års jubileum • Niprox • niprox.no
Multifagmesse 2023
Niprox - 100% miljøvennlig vannbehandlingsteknologi

Har du spørsmål om hvordan vi kan redusere risiko for driftsproblemer i dine anlegg og hjelpe deg å spare penger samtidig?

Ved vannbehandling reduseres korrosjon og øker derfor levetiden på de vannbårne anlegg med anslagsvis 20 år. Dette kan bety en kostnadsreduksjon i størrelsesorden ca 15 kr/m2/år fordi behovet for utskiftning av anlegget reduseres.
ÅF Consult