Vil rense gartnerivann

Renser vannet i ringledningen.

Uansett hva man bruker som varmekilde i gartneriet, blir varmen i de aller fleste tilfellene distribuert ut i veksthusene via vann i rør. I alle vannsystemer oppstår det avleiringer og belegg. Dette gir redusert levetid på rør og utstyr, driftsproblemer og energitap. Firmaet Niprox mener de har løsningen på dette problemet og skal bruke dette året på å dokumentere om de har rett.

Les artikkel i bladet Gartneryrket nr 3/2017

Ny teknisk sjef
Tegning 4 element
Forbehandling

SKAL BEHANDLE DATAVANN. Salgssjef Roy Austbø med det ene av de to anleggene som Niprox leverer til bruk i datalagringssentralen i Nordfjord. Foto: Magnus Helge Torvanger.

Niprox Technology leverer utstyr for behandling av kjølevannet ved en ny internasjonal datalagringsentral i Norge. Datasenteret er under oppbygging inne i en tidligere olivingruve i Lefdal mellom Måløy og Nordfjordeid. To store vannbehandlingsanlegg til senteret ble levert fra Niprox rundt 1. desember.

Lefdal Mine Datacenter ønsker å skape Europas beste lokalitet for datasenter, ved å utnytte de naturgitte fordelene i Norge og i Lefdal gruver. Målsettingen er å bygge og drive den mest kostnadseffektive, sikre, fleksible og miljøvennlige datasenterløsningen i Europa. Lokalitetene vil strekke seg over seks etasjer delt inn i 75 kammer. Byggearbeidene startet sommeren 2015. IBM er mellom aktørene som har støttet Lefdal Mine Datacenter i utviklingsarbeidet og som vil leie lokaliteter når senteret blir satt i drift.

Lefdal Mine vil tilby en unik kjøleløsning for dataserverne ved å sirkulere kjølig sjøvann fra Nordfjorden gjennom varmevekslere. Disse er tilknyttet lukkede ferskvannskretser som kjøler serverne. Et Niprox-anlegg for behandling av vannet blir tilkoblet hver ferskvannskrets.

I bruk ved flere datasenter

Niprox Technology AS leverer utstyr og tjenester for behandling av vann i lukkede systemer. Anleggene som selskapet produserer fjerner oksygenet og dessuten smuss og partikler i vannet. Dermed forlenges levetiden til systemene betraktelig, og drifts- og vedlikeholdskostnadene blir vesentlig mindre. De fleste Niprox-anleggene er i bruk i vannbårne varmesystemer i større bygg, både boligbygg, kontorbygg og industribygg.

Niprox har også levert en rekke anlegg for behandling av vannet i kjølesystemer. Dette gjelder blant annet kjølesystemer ved flere datasentraler. Statsbygg valgte vannbehandling fra Niprox i den nye Skatteetatens Datahall i Oslo i 2011. Green Mountain Datacenter tok i bruk Niprox-utstyr ved datasenteret sitt i Rennesøy ved Stavanger i 2013, og ved senteret sitt på Rjukan i 2015. I Danmark har Danske Bank installert Niprox-anlegg ved sin hoveddatasentral i København. Det skjedde også i 2015.

To store anlegg  

I månedsskiftet november/desember leverte Niprox to vannbehandlingsanlegg til Lefdal Mine Datasenter. Anleggene er blant de største Niprox som lager. De er utstyrt med tolv katalysatorelementer hver, som kan behandle seks kubikkmeter vann pr. time. De to kjølesystemene ved datasenteret inneholder totalt 250 kubikkmeter vann hver. Niprox har levert samme type vannbehandlingsanlegg til blant annet sykehusene i Ålesund og Levanger.

SKAL BEHANDLE DATAVANN. Salgssjef Roy Austbø med det ene av de to anleggene som Niprox leverer til bruk i datalagringssentralen i Nordfjord. Foto: Magnus Helge Torvanger.

 

Niprox Technology leverer utstyr for behandling av kjølevannet ved en ny internasjonal datalagringsentral i Norge. Datasenteret er under oppbygging inne i en tidligere olivingruve i Lefdal mellom Måløy og Nordfjordeid. To store vannbehandlingsanlegg til senteret ble levert fra Niprox rundt 1. desember.

Lefdal Mine Datacenter ønsker å skape Europas beste lokalitet for datasenter, ved å utnytte de naturgitte fordelene i Norge og i Lefdal gruver. Målsettingen er å bygge og drive den mest kostnadseffektive, sikre, fleksible og miljøvennlige datasenterløsningen i Europa. Lokalitetene vil strekke seg over seks etasjer delt inn i 75 kammer. Byggearbeidene startet sommeren 2015. IBM er mellom aktørene som har støttet Lefdal Mine Datacenter i utviklingsarbeidet og som vil leie lokaliteter når senteret blir satt i drift.

Lefdal Mine vil tilby en unik kjøleløsning for dataserverne ved å sirkulere kjølig sjøvann fra Nordfjorden gjennom varmevekslere. Disse er tilknyttet lukkede ferskvannskretser som kjøler serverne. Et Niprox-anlegg for behandling av vannet blir tilkoblet hver ferskvannskrets.

I bruk ved flere datasenter

Niprox Technology AS leverer utstyr og tjenester for behandling av vann i lukkede systemer. Anleggene som selskapet produserer fjerner oksygenet og dessuten smuss og partikler i vannet. Dermed forlenges levetiden til systemene betraktelig, og drifts- og vedlikeholdskostnadene blir vesentlig mindre. De fleste Niprox-anleggene er i bruk i vannbårne varmesystemer i større bygg, både boligbygg, kontorbygg og industribygg.

Niprox har også levert en rekke anlegg for behandling av vannet i kjølesystemer. Dette gjelder blant annet kjølesystemer ved flere datasentraler. Statsbygg valgte vannbehandling fra Niprox i den nye Skatteetatens Datahall i Oslo i 2011. Green Mountain Datacenter tok i bruk Niprox-utstyr ved datasenteret sitt i Rennesøy ved Stavanger i 2013, og ved senteret sitt på Rjukan i 2015. I Danmark har Danske Bank installert Niprox-anlegg ved sin hoveddatasentral i København. Det skjedde også i 2015.

To store anlegg  

I månedsskiftet november/desember leverte Niprox to vannbehandlingsanlegg til Lefdal Mine Datasenter. Anleggene er blant de største Niprox som lager. De er utstyrt med tolv katalysatorelementer hver, som kan behandle seks kubikkmeter vann pr. time. De to kjølesystemene ved datasenteret inneholder totalt 250 kubikkmeter vann hver. Niprox har levert samme type vannbehandlingsanlegg til blant annet sykehusene i Ålesund og Levanger.

Gann i Lysefjorden

Det første vannbehandlingsanlegget som Niprox Technology har levert til et skip, har nå vært i drift på skoleskipet «Gann» i to år. Rederiet har svært gode erfaringer med anlegget. Nå vil Niprox satse sterkere innen skipsmarkedet med sin teknologi.

Skoleskipet «Gann» er opprinnelig hurtigruteskipet «Narvik», som ble bygget i 1982. Fartøyet ble skoleskip i 2007. «Narvik» ble bygget som et konvensjonelt motorskip der man kun tenkte energisparing ved hjelp av spillvarme fra motor og eksos når skipet var i full drift. Når skipet lå til kai måtte denne varmen erstattes av oljefyrt varme fra kjel. I vinterhalvåret, når skipet fungerer som skoleskip, ligger «Gann» mye til kai ved skoleanlegget i Stavanger.

Rederiet ønsket å eliminere bruken av brennolje til oppvarming på «Gann» under kailigge og satte i 2014 i verk et prosjekt med sikte på dette. Skoleskipet fikk installert varmevekslere for å gjenvinne ventilasjonsvarme, varmepumper for suppleringsvarme og varmtvann, og oppgradering av landstrømanlegget. Et vannbehandlingsanlegg fra Niprox ble montert i tilknytning til varmevekslerne.

Yter fortsatt like godt
Uten behandling av vannet i vekslere vil belegg raskt gjøre at virkningsgraden går ned, og ventiler og pumper kan få driftsproblemer. Nøklene til et godt gjennomført prosjekt er planlegging, kompetanse og nidkjærhet både fra bestiller og leverandører. Vi valgte å vektlegge kvalitet høyt, da kostnaden for et ikke-fungerende anlegg er mye høyere enn forskjellene i pris når ting ikke fungerer, skriver prosjektleder Sigbjørn Harboe i sluttrapporten fra prosjektet.

– Erfaringene med Niprox-anlegget kan så langt oppsummeres i et godt vestlandsuttrykk: Sytalaust. Til nå holder anlegget samme gode ytelse som da det var nytt. Det er nettopp derfor vi har investert i Niprox-renseanlegg, at varme- og air condition-anlegget skal holde samme kvalitet med lite behov for vedlikehold i år etter år, forteller Sigbjørn Harboe.

Satser på skipsmarkedet
– Vi har inngått en serviceavtale der Niprox Technology er ombord i «Gann» to ganger i året for å utføre kontroll av vannbehandlingsanlegget. Det er et standard Niprox-anlegg, men det er det første anlegget vi har levert til bruk om bord i et fartøy. Det ligger et stort marked på skip for vår teknologi, og skipsmarkedet er et satsingsområde for oss. Et fartøy på størrelse med hurtigruteskipene har et like stort varme- og kjøleanlegg som en middels forretningsgård, sier Inge Ellingsund, daglig leder i Niprox Technology.

Utstyr til bruk ombord i fartøyer må godkjennes av Det Norske Veritas. Slik dagens anlegg fra Niprox er bygget, er det med tanke på bruk også på skip. Anleggene oppfyller dermed stort sett kravene til Veritas. Samtlige av anleggene som Niprox har levert hittil brukes til behandling av ferskvann. Men teknologien er utviklet for behandling av sjøvann i oljeindustrien. Den fjerner dermed oksygen fra sjøvann med samme effekt som fra ferskvann.

Gir evighetsgaranti
– Niprox gir en evighetsgaranti på anleggene som vi leverer når det er inngått en serviceavtale. Garantien gjelder så sant det ikke er gjort feil fra kundens side, som at man har glemt å lufte pumper eller annet, forteller Inge Ellingsund.

De eneste bevegelige delene i Niprox-anleggene er pumpene. Niprox bruker pumper fra den danske produsenten Grundfos og har veldig gode erfaringer med disse. Niprox bruker også serviceapparatet til Grundfos på pumpene. Fra august 2016 monterer Niprox frekvensomformere på pumpene i anleggene sine. Dermed blir strømtilkoblingen billigere og pumpene enda enklere å drifte, opplyser Inge Ellingsund.

NIPROX-ANLEGG OMBORD. Teknisk inspektør Sigbjørn Harboe i varmegjenvinningsrommet på MS «Gann». Nede mot høyre vannbehandlingsanlegget fra Niprox.

NIPROX-ANLEGG OMBORD. Teknisk inspektør Sigbjørn Harboe i varmegjenvinningsrommet på MS «Gann». Nede mot høyre vannbehandlingsanlegget fra Niprox.

Begge foto Skoleskipet Gann

Gann i Lysefjorden

Det første vannbehandlingsanlegget som Niprox Technology har levert til et skip, har nå vært i drift på skoleskipet «Gann» i to år. Rederiet har svært gode erfaringer med anlegget. Nå vil Niprox satse sterkere innen skipsmarkedet med sin teknologi.

Skoleskipet «Gann» er opprinnelig hurtigruteskipet «Narvik», som ble bygget i 1982. Fartøyet ble skoleskip i 2007. «Narvik» ble bygget som et konvensjonelt motorskip der man kun tenkte energisparing ved hjelp av spillvarme fra motor og eksos når skipet var i full drift. Når skipet lå til kai måtte denne varmen erstattes av oljefyrt varme fra kjel. I vinterhalvåret, når skipet fungerer som skoleskip, ligger «Gann» mye til kai ved skoleanlegget i Stavanger.

Rederiet ønsket å eliminere bruken av brennolje til oppvarming på «Gann» under kailigge og satte i 2014 i verk et prosjekt med sikte på dette. Skoleskipet fikk installert varmevekslere for å gjenvinne ventilasjonsvarme, varmepumper for suppleringsvarme og varmtvann, og oppgradering av landstrømanlegget. Et vannbehandlingsanlegg fra Niprox ble montert i tilknytning til varmevekslerne.

Yter fortsatt like godt
Uten behandling av vannet i vekslere vil belegg raskt gjøre at virkningsgraden går ned, og ventiler og pumper kan få driftsproblemer. Nøklene til et godt gjennomført prosjekt er planlegging, kompetanse og nidkjærhet både fra bestiller og leverandører. Vi valgte å vektlegge kvalitet høyt, da kostnaden for et ikke-fungerende anlegg er mye høyere enn forskjellene i pris når ting ikke fungerer, skriver prosjektleder Sigbjørn Harboe i sluttrapporten fra prosjektet.

– Erfaringene med Niprox-anlegget kan så langt oppsummeres i et godt vestlandsuttrykk: Sytalaust. Til nå holder anlegget samme gode ytelse som da det var nytt. Det er nettopp derfor vi har investert i Niprox-renseanlegg, at varme- og air condition-anlegget skal holde samme kvalitet med lite behov for vedlikehold i år etter år, forteller Sigbjørn Harboe.

Satser på skipsmarkedet
– Vi har inngått en serviceavtale der Niprox Technology er ombord i «Gann» to ganger i året for å utføre kontroll av vannbehandlingsanlegget. Det er et standard Niprox-anlegg, men det er det første anlegget vi har levert til bruk om bord i et fartøy. Det ligger et stort marked på skip for vår teknologi, og skipsmarkedet er et satsingsområde for oss. Et fartøy på størrelse med hurtigruteskipene har et like stort varme- og kjøleanlegg som en middels forretningsgård, sier Inge Ellingsund, daglig leder i Niprox Technology.

Utstyr til bruk ombord i fartøyer må godkjennes av Det Norske Veritas. Slik dagens anlegg fra Niprox er bygget, er det med tanke på bruk også på skip. Anleggene oppfyller dermed stort sett kravene til Veritas. Samtlige av anleggene som Niprox har levert hittil brukes til behandling av ferskvann. Men teknologien er utviklet for behandling av sjøvann i oljeindustrien. Den fjerner dermed oksygen fra sjøvann med samme effekt som fra ferskvann.

Gir evighetsgaranti
– Niprox gir en evighetsgaranti på anleggene som vi leverer når det er inngått en serviceavtale. Garantien gjelder så sant det ikke er gjort feil fra kundens side, som at man har glemt å lufte pumper eller annet, forteller Inge Ellingsund.

De eneste bevegelige delene i Niprox-anleggene er pumpene. Niprox bruker pumper fra den danske produsenten Grundfos og har veldig gode erfaringer med disse. Niprox bruker også serviceapparatet til Grundfos på pumpene. Fra august 2016 monterer Niprox frekvensomformere på pumpene i anleggene sine. Dermed blir strømtilkoblingen billigere og pumpene enda enklere å drifte, opplyser Inge Ellingsund.

NIPROX-ANLEGG OMBORD. Teknisk inspektør Sigbjørn Harboe i varmegjenvinningsrommet på MS «Gann». Nede mot høyre vannbehandlingsanlegget fra Niprox.

NIPROX-ANLEGG OMBORD. Teknisk inspektør Sigbjørn Harboe i varmegjenvinningsrommet på MS «Gann». Nede mot høyre vannbehandlingsanlegget fra Niprox.

Begge foto Skoleskipet Gann