Vil rense gartnerivann

Vil rense gartnerivann

Renser vannet i ringledningen.

Uansett hva man bruker som varmekilde i gartneriet, blir varmen i de aller fleste tilfellene distribuert ut i veksthusene via vann i rør. I alle vannsystemer oppstår det avleiringer og belegg. Dette gir redusert levetid på rør og utstyr, driftsproblemer og energitap. Firmaet Niprox mener de har løsningen på dette problemet og skal bruke dette året på å dokumentere om de har rett.

Les artikkel i bladet Gartneryrket nr 3/2017