Rammeavtale mellom Niprox og Coor

Niprox har lang erfaring med vannbehandling i vannbårne varme- og kjøleanlegg og vet at ved å eliminere oksygen i et anlegg, justere pH til riktig nivå, samt fjerne partikler og smuss sikres det en betydelig forlengelse av levetiden for et anlegg, i tillegg til at vedlikeholdskostnader reduseres og energieffektiviteten forbedres.

Coor er en av Nordens ledende leverandører av Facility Management og som blant annet tilbyr alle tjenester som kreves for at bygg/eiendom skal fungere bra og effektivt til sitt formål.

Det var derfor spennende når Niprox en tid tilbake startet et prosjekt med Coor hvor vi leverte vannbehandlingssystem til et varmeanlegg for et bygg i deres portefølje. Coor har fulgt opp prosjektet ved å gjennomføre grundig dokumentasjon på resultatet av å sette inn vannbehandling i dette varmeanlegget. noen av funnene var reduksjon i driftsutfordringer i anlegget og energibesparelse i størrelsesorden 4-5 %.

Med bakgrunn i dette har Niprox Technology AS nå signert en rammeavtale med Coor Service Management AS.

Coor er en meget profesjonell organisasjon og de jobber kontinuerlig med å forbedre og videreutvikle servicetilbudet for sine kunder. Niprox er derfor stolte over at Coor har gitt oss tillit som leverandør av vannbehandlingstjenester. Vi ser for oss et langt og godt samarbeid.

Rammeavtale mellom Niprox og Coor

Stephan Danzer Warnick – Driftssjef Coor og John-Kåre Krokene – Salgssjef Niprox