Serviceenhet

NIPROX serviceenhet monteras i en delström i värme/kylkretsen, och filtrerar vatten och eliminerar förekomsten av upplöst syre i vattnet. Serviceenheten har filter/katalysatorelement som byts ut en gång per år eller vid behov under ett utav våra servicebesök. Våra serviceenheter är anpassade efter olika storlekar och volym på kundens system.

Niprox serviceenheter är anpassade till:
Värmesystem – kylsystem – glykolsysten och mindra fjärrvärmesystem.

 • Type
 • 2 element
 • 4 element
 • 7 element
 • 12 element
 • Volum / m³
 • 0 – 3 m³
 • 0 – 80 m³
 • 80 – 150 m³
 • 150 – 250 m³
 • Sirkulasjon
 • 0,3 m³/t
 • 2,0 m³/t
 • 3,5 m³/t
 • 6,0 m³/t
 • H / B / D (mm)
 • 1200 / 850 /350
 • 1200 / 850 /350
 • 1200 / 850 /350
 • 1500 / 1000 / 500

Serviceenheterna har egna frekvensreglerade cirkulationspumpar som ser till att serviceenheten inte reducerar kapaciteten på huvudcirkulationspumpen. Pumpen kan även se till att det finns tillräcklig cirkulation i systemet för att hålla det fritt från syre när t. ex. huvudcirkulationspumpen stängs för säsongen.

Kunder på serviceenhet:

 • Avantar
 • Entra Eiendom
 • Lyse
 • Braathen eiendom
 • GC Rieber
 • Sintef
 • Forsvarsbygg
 • NTNU
 • Oslo Universitetssykehus
 • Avinor
 • BKK
 • Stavanger Konserthus
 • Sparebanken Sogn og Fjordane
 • KLP Eiendom
 • DNB Eiendom
 • OBOS
 • YIT
 • Universitetet i Bergen