Förbehandling

Efter två veckors förbehandling med mobilt Niproxsystem kan vi ”friskanmäla” vattnet.

Vi rekommenderar att alla äldre/existerande och nya system går igenom två veckors förbehandling med våra mobila enheter. Efter en sådan förbehandling är syret reducerat ned till icke-mätbara värden, och vi har samtidigt filtrerat ut partiklar till under en mikron (en tusendels millimeter). I tillägg justeras pH-värdet så att vattnet inte längre är korrosivt. Vattnet är med andra ord ”friskanmält”, innan serviceenheten monteras.