Service og vedlikeholdsavtale

For at Niproxanlegget skal virke optimalt og gi deg alle fordelene må det vedlikeholdes og kontrolleres jevnlig.

Vi inngår service og vedlikeholdsavtaler med våre kunder. Dette sikrer optimal drift, lavere driftskostnader og forlenget levetid på anlegget. Anlegget er fritt for oksygen og korrosjon og man oppnår en sikker og problemfri drift på lukkede varme- og kjølesystem.

Niprox har service og ettersyn på anleggene halvårlig, med full rapportering av vannkvalitet til kunde.
Skifte av filterpatroner / katalysatorer 1 gang pr. år.

I NIPROX anlegget sitter det patroner, som fjerner partikler og annet i vannet som :

  • rust
  • magnetitt
  • humus
  • oksygen etc.

Som andre filtre må disse ha jevnlig ettersyn, og skiftes årlig.

Ved de halvårlige servicene

  • skiftes filterpatron
  • loggføres alle verdier i varmemediet / det vannbårne systemet
  • vannkvaliteten sjekkes for bl.a. for oksygen, hydrogen, pH verdi og trykkfall
  • de mekaniske delene av anlegget sjekkes

Lang erfaring har vist oss at jevnlige, halvårlige servicer og ettersyn på anleggene, er viktig og lønnsomt.