Vedlikeholdsanlegg

NIPROX vedlikeholdsanlegg monteres i en delstrøm i varme/kuldekretsen, og filtrerer vann og eliminerer forekomster av oppløst oksygen i vannet.

Vedlikeholdsanleggene har filter/katalysatorelementer som byttes en gang i året eller ved behov under servicebesøk. Anleggene er tilpasset ulike størrelser og volumer.

Systemer som Niprox vedlikeholdsanlegg er tilpasset for:
Varmeanlegg – kjøleanlegg – glykolanlegg og mindre fjernvarmeanlegg.

 • Type
 • 2 element
 • 4 element
 • 7 element
 • 12 element
 • Volum / m³
 • 0 – 3 m³
 • 0 – 80 m³
 • 80 – 150 m³
 • 150 – 250 m³
 • Sirkulasjon
 • 0,3 m³/t
 • 2,0 m³/t
 • 3,5 m³/t
 • 6,0 m³/t
 • H / B / D (mm)
 • 1200 / 850 /350
 • 1200 / 850 /350
 • 1200 / 850 /350
 • 1500 / 1000 / 500

Vedlikeholdsanleggene har egen frekvensregulert sirkulasjonspumpe  og sørger derfor for at anlegget ikke reduserer kapasiteten på hovedsirkulasjonpumpa. Pumpa kan også sørge for tilstrekkelig sirkulasjon for å holde anlegget okysgenfritt når hovedsirkulasjonspumpa for eksempel sesongstoppes.

Kunder på vedlikeholdsanlegg:

 • Avantar
 • Entra Eiendom
 • Lyse
 • Braathen eiendom
 • GC Rieber
 • Sintef
 • Forsvarsbygg
 • NTNU
 • Oslo Universitetssykehus
 • Avinor
 • BKK
 • Stavanger Konserthus
 • Sparebanken Sogn og Fjordane
 • KLP Eiendom
 • DNB Eiendom
 • OBOS
 • YIT
 • Universitetet i Bergen