Forbehandling

Etter to ukers forbehandling med mobilt Niproxanlegg kan vi «friskmelde» vannet.

Vi anbefaler at alle eldre/eksisterende og nye anlegg gjennomgår 2 ukers forbehandling med våre mobile anlegg. Etter en slik forbehandling er oksygenet redusert til ikke målbar verdi, og vi har samtidig filtrert ut partikler til under en micron (en tusendels millimeter). I tillegg justeres pH slik at vannet ikke er korrosivt. Vannet er med andre ord «friskmeldt», før vedlikeholdsenheten monteres.