Niprox har levert første anlegg til Sverige

Niprox Technology har inngått en rammeavtale med den svenske Comfort-kedjan. Comfort-kedjan består av 130 medlemsbedrifter og er Sveriges største kjede når det gjelder VVS-installasjon. I høst har Niprox levert sitt første anlegg til Sverige.

Niprox Technology leverer utstyr for behandling av vann i lukkede varme- og kjølesystemer og i industrien. Teknologien baserer seg på katalytisk våtforbrennning av oksygen og ble opprinneleg utviklet for oljeindustrien.

Niprox sin teknologi fjerner oksygenet i vannet ned til ikke-målbar verdi. Anleggene fjerner også partikler og smuss i vannbårne systemer. Dermed erstatter Niprox-anleggene både vakuumutskillere og partikkelfilter samt mikrobobleutskillere, som er vanlige komponenter i andre typer utstyr for vannbehandling i rørsystemer.

Rammeavtale med Comfort-kedjan
Svenske Comfort-kedjan har 68 butikker og over 1.800 sertifiserte montører. Den leverer helhetsløsninger innen varme og vann til både bedrifter og privatpersoner. I sommer inngikk Niprox en overordnet rammeavtale med Comfort-kedjan.

Niprox leverte i september sitt aller første vannbehandlingsanlegg til Sverige. Kunden var Karby VVS AB i Märstad utenfor Stockholm, som er medlemsbedrift i Comfort-kedjan. Anlegget ble overlevert i forbindelse med Comfort-kedjans messe i Kista.

Niprox søker nå etter flere forhandlere i Sverige. Niprox tilbyr også forhandlere å bli servicepartnere som kan utføre regelmessige serviceoppdrag på anleggene som blir solgt.

Fjerner oksygenet – reduserer korrosjonen
I alle vannsystemer oppstår det avleiringer på grunn av korrosjon, nedsmussing, kalk, slam og annet. Dette fører til redusert levetid, økt energiforbruk og driftsproblemer med systemene. Problemene kan elimineres eller reduseres med å redusere oksygennivået og justere pH-nivået og med å filtrere bort partikler i vannet.

Niprox kartlegger vannkvaliteten i vannbårne systemer og anbefaler hvilke tiltak som bør gjøres. Eksisterende systemer bør gjennomgå en to ukers forbehandling med et av Niprox sine mobile anlegg. Deretter kan et permanent serviceanlegg installeres. Anleggene er tilpasset både varme- og fjernvarmesystemer, kjølesystemer, glykolsystemer, fødevann- og matevannsystemer. Niprox utfører regelmessig service og vedlikehold på systemene.

Lengre levetid og lavere energikostnader
Vannbehandling med Niprox sin teknologi forlenger de vannbårne systemenes levetid med 75 til 90 %, på grunn av redusert korrosjon. Dette viser analyser utført av SINTEF. Analyser fra ÅF-Consult AS viser at systemenes levetid forlenges med opptil 20 år.

På grunn av at varmeoverføringen i systemene blir bedre kan energikostnader og fyringsutgifter reduseres med 6 %, ifølge Bergen kommune og eiendomsselskapet Entra. Vedlikeholdsutgiftene blir mindre, og risikoen for driftsproblemer og havarier reduseres med Niprox sin vannbehandlingsmetode.

900 anlegg i drift
Niprox har i dag rundt 900 anlegg i drift i Norge, Danmark og de baltiske landene. Største kunde er Entra Eiendom AS, som har installert ca. 150 anlegg. Andre kjente kunder er bryggeriene Carlsberg og Hansa Borg, Thon Hotels, OBOS, offentlige eiendomsselskaper og sykehus. Danske Bank med flere bruker teknologien i kjølesystemene i sine datasentraler. Niprox Technology AS har sitt hovedkontor i Florø.