Oslo-vann renses

Oslo-vann renses

– Vi sleit fælt når vi satte radiatorene i gang igjen om høsten. Jeg leste og søkte på nettet og fant at oksygen i vannet var reine giften. Jeg fant også Niprox Technology AS og tok kontakt med dem. Etter at Niprox begynte å behandle vannet, har vi hatt langt mindre klager på radiatorene. Vi er veldig godt fornøyde med det Niprox har gjort.

Det forteller Magne Bekkevold, som er styremedlem i et av DNG sine sameier i Oslo. Driftssameiet De Nye Grønlandskvartalene Fjernvarme har ansvar for oppvarmingen av rundt 600 leiligheter, en barnehage og flere restauranter og andre næringseiendommer i Oslo sentrum. Hafslund Varme AS leverer fjernvarmen, som i hovedsak går til radiatorer i byggene, men også til golvvarme.
Magne Bekkevold er leietaker av en av leilighetene på Grønland. Han er pensjonert automatiker med lang fartstid både fra handelsflåten og fra oljeindustrien offshore, og han har tatt på seg ansvaret for to av varmesentralene. Byggene og varmesentralene er i dag ca. 10 år gamle. Den ene sentralen blir stengt ned for sommeren i månedskiftet mai/juni. Når den skulle startes opp igjen i september, fikk man problem med radiatorene.

Vann i stedet for oksygen
DNG Fjernvarmesameie tok kontakt med Niprox Technology i Florø i 2012. Niprox kom da til Oslo med en av sine mobile forbehandlingsenheter som stod tilkoblet varmesentralen i fjorten dager for å fjerne oksygen og partikler. Deretter installerte Niprox en vedlikeholdsenhet som går kontinuerlig og som utfører den samme prosessen, men i mindre målestokk.

– Våre forbehandlingsenheter fjerner partikler og oksygen gjennom grovfiltrering og finfiltrering og gjennom en katalysatortank. I denne tanken tilsetter vi hydrogen til vannet for å mette oksygennivået. Vi får da vann i stedet for oksygen, forteller salgssjefene Roy Olav Austbø og Torstein Strømsøy i Niprox.

Vannbårne anlegg trenger service
Niprox Technology AS utvikler og produserer utstyr for vannbehandling av lukkede system i alle typer bygg. Selskapet starter sine oppdrag med en befaring og analyse av de aktuelle varme- og kuldeanleggene. Etter at forbehandlingen er gjort utfører Niprox oppfølging og service på anleggene. Uten denne behandlingen vil oksygenet forsvinne gjennom en korresjonsprosess med utfelling av partikler, forteller Strømsøy og Austbø.

Radiatorer bør ikke stå stengte, men ha litt sirkulasjon. At radiatorventiler ikke virker, har som regel sin årsak i utfelling av partikler og smuss.

– Alle slike anlegg vil på en eller annen måte bli tilført oksygen. Anleggene må ha service. Niprox inngår serviceavtaler med kundene om å skifte ut katalysatorer minst en gang i året, eller ved behov. Samtidig sjekker vi at oksygennivå, trykk og gjennomstrømming i systemene er i orden. Da vil vi også oppdage om systemene har lekkasjer. Følger kunden vårt konsept, kan vi gi livstidsgaranti på anlegget, forteller de to salgssjefene i Niprox.

Meget fornøyd kunde
Magne Bekkevold synes at det er bra at Niprox Technology er opptatt av hele varmeanlegget. Niprox sine folk oppdaget med en gang at ekspansjonstanken inneholdt en mengde luft, som ble drenert ut. Pumper ble også montert riktig vei.

I årsrapporten for 2012 opplyste DNG Fjernvarme at man har kjøpt inn permanent avluftersystem og inngått vedlikehaldsavtale med Niprox. I prosessen har vi fått mange konstruktive innspill med hensyn til driften av anlegget, og vi er meget fornøyd med samarbeidet, het det i årsrapporten.

SINTEF har beregnet at vannbårne anleggs levetid kan forlenges med 75 til 90 % ved å bruke Niprox sine vannbehandlingsmetoder. Man sparer også kostnader på drift og vedlikehold av anleggene. Disse besparelsene er beregnet til 5 kroner pr. kvadratmeter oppvarmet areal – eller 6 % av energibruken regnet i kilowatt. På litt over to år har DNG Fjernvarme nedbetalt sine investeringer i vannbehandling.