Ny teknisk sjef

Ny teknisk sjef

Trond-Atle Asphjell (46) begynte 1. mars som teknisk sjef i Niprox Technology AS i Florø. Han er sivilingeniør i maskin- og kuldeteknikk fra NTH og har jobbet med energibruk og energieffektivitet i bygg og industri. Nå skal han bruke kompetansen til å åpne nye industrimarkeder for Niprox sin teknologi innen vannbehandling.

Trond-Atle Asphjell er oppvokst i Orkanger i Trøndelag, og han har sin yrkeskarriere hovedsaklig i Oslo-området og i Florø. Han jobbet ti år i selskapet Energi og Miljøteknikk AS i Asker. Deretter ble han ansatt i produktutviklingsselskapet Adigo i Oppegård. Han var med på å etablere Single-Phase Power AS, som har utviklet høytemperaturs varmepumper for industrien. Verdens største varmepumpe med denne teknologien er installert i Tine sitt meieri på Byrkjelo i Sogn og Fjordane. Siden 2006 har Trond-Atle Asphjell bodd i Florø, der han lenge har hatt kontor i samme bygg som Niprox. Han kjenner derfor selskapet godt.

Utvider kompetansen
Gjennom FOU-prosjekt knyttet opp mot Skattefunn-ordningen har Niprox utvidet sin kompetanse rettet mot industrien. Dette og Trond-Atle Asphjell sin kompetanse vil Niprox bruke til å vinne innpass for sin teknologi i for eksempel større kjøleanlegg og dampanlegg. – Vi ønsker å levere vår unike teknologi for oksygenfjerning til effektivisering av energibruk og vedlikehold/drift. Det gir mindre bruk av kjemikalier og andre miljøgevinster, forteller Trond-Atle Asphjell og styreleder Kjartan Strand i Niprox.

Med de teknologiene for oksygenfjerning som har vært vanlige opp til i dag kommer man nesten, men ikke helt, i mål. Niprox sin teknologi går ut på å binde oksygen i anleggene til hydrogen. Man får da vann i stedet for oksygen. Denne teknologien kan brukes til å få oksygenfritt føde- eller matevann i lukkede system både i næringsmiddelindustrien og i kjemisk industri. Alle industrianlegg som bruker energi i form av vann eller damp vil ha nytte av dette.

Kan sjekke status utenfra
Blir ikke oksygenet fjernet i vann- eller dampbårne anlegg, danner det seg rust og korrosjon som setter seg på komponenter og reduserer levetida til disse. Varmetransporten blir også dårligere i ureint enn i reint vann. I industrien brukes som regel dampbårne system, dels fordi industri har bruk for høyere temperaturer, dels fordi damp frakter mer energi. Oksygenfjerning med kjemikalier kan fort føre til skumming i dampanlegg og få partikler til å sette seg, forteller Asphjell og Strand.

En unik detalj i Niprox sitt utstyr for oksygenfjerning i fødevann, er et panel som viser oksygennivå, ph-verdi m.v. til enhver tid. Slik kan man sjekke kvaliteten på produksjonen. Niprox monterer dessuten fjerntilgang til utstyret. Dermed kan man logge seg inn fra Florø og se status i de ulike anleggene. Utstyret har også alarmer koblet opp mot Niprox, som så kan fikse eventuelle problem.
– Vi selger vannbehandling som et konsept, som inneholder både utstyr og oppfølging av bruken av utstyret og av vannkvaliteten. Ønsker kundene selv ekstern styring, kan de få dette på sin pc. Styringen kan også integreres i sentrale driftsanlegg i bygg og industri, opplyser Trond-Atle Asphjell og teknisk utvikler Finn Åge Korneliussen i Niprox.

Mange Niprox-anlegg i drift
Niprox Technology AS leverer utstyr og tjenester for vannbehandling i vannbårne varme- og kjølesystem og for behandling av fødevann. Konseptet fjerner oksygen i vannet, justerer ph-verdien og filtrerer bort smuss og partikler. Niprox har mobile anlegg for forbehandling av vannbårne system, og de monterer permanente vedlikeholdsanlegg dimensjonerte etter behov. Anleggene styres via et kontrollpanel på en skjerm.

Vannbehandlingen gir økonomisk gevinst i form av at systemenes levetid forlenges med inntil 20 år, fyringsutgifter og energikostnader blir redusert, og det samme blir risikoen for havari og driftsavbrudd.

Et stort antall vannbehandlingsanlegg fra Niprox er i dag i drift i Norge, Danmark og de baltiske landene. Postgirobygget i Oslo – som eies av Entra Eiendom – er utstyrt med fire Niprox-anlegg. Andre kunder er Statsbygg og andre offentlige og private eiendomsselskap, boligselskap, fylkeskommuner og sykehus, datasentraler, industribedrifter som bryggeri m.fl.