Matevann

NIPROX leverer anlegg for behandling av matevann til større vannbårne energisystemer og dampkjeler.

NIPROX matevannsanlegg er et alternativ til tradisjonell oksygenfjerning som kjemikalier og termisk avgassing. I tillegg sørger anlegget for nøyaktig pH-regulering og automatisk overvåking av pH og oksygeninnhold.

Fordeler NIPROX matevannsanlegg gir er både økonomiske og miljømessige gevinster gjennom:

 • Økt kjeleffekt.
 • Redusert energiforbruk
 • Redusert vannforbruk
 • Eliminerer kjemikalieforbruk
 • Redusert utstyrs og plassbehov til matevannsanlegg.
 • Forlenger dampanleggets levetid og reduserer vedlikeholdsbehovet.

Disse gevinstene oppnås gjennom:

 • Eliminering av termisk tap fra avgassing, noe som også medfører bedre kjelkapasitet og eliminerer vanntap gjennom avgassingen.
 • Matevannet kan behandles på hvilket som helst temperaturnivå, noe som øker muligheter for energigjenvinning til forvarming av matevannet med matevannsatanken som energilager, samt også øke utnyttelsesgraden av economizere.
 • Eliminerer bruk av kjemikalier. Dette fører også til redusert avblåsingsbehov fra dampkjelen.
 • Filtrerer matevann for partikler ned til 1 µm. Dette medfører lavere avblåsningsbehov.
 • Renere matevann gjennom filtrering og eliminert kjemikalieforbruk fører også til mindre mulighet for skumming i kjelen som fører til medriving av vann ut i dampsystemet. Vann i dampsystemet kan forårsake slitasje, skader og at ventiler «setter seg». Dette gir anlegget mindre vedlikeholdsbehov og lengre levetid.
 • Full kontroll på at vannet er oksygenfritt (ned mot 0 ppb) er også en god forsikring for lengre levetid på dampanlegget.

Felles positive virkning for redusert avblåsning er:

 • Mindre vanntap fra kjel.
 • Mindre energitap gjennom varmt kjelvann til sluk
 • Mindre forbruk av kjølevann for kjelvann som føres til sluk.
 • Type fødevann
 • Niprox 01 – 04

 • Niprox 02 – 06
 • Niprox 03- 09
 • Niprox 04 – 12
 • Niprox 05 – 15
 • Niprox 06 – 18
 • Niprox 07 – 21
 • Niprox 08 – 24
 • Niprox 09 – 27
 • Niprox 10 – 30
 • Niprox 15 – 45
 • Niprox 20 – 60
 • Beregnet for fødevann pr. time
 • 1 m³
 • 2 m³
 • 3 m³
 • 4 m³
 • 5 m³
 • 6 m³
 • 7 m³
 • 8 m³
 • 9 m³
 • 10 m³
 • 15 m³
 • 20 m³

Markedssegment

Kunder med behov for Niprox matevannsanlegg:

Fjernvarme

Næringsmiddelindustrien

 • Meieri
 • Slakteri
 • Bryggeri
 • Bakeri

Prosessindustrien

 • Vaskeri
 • Fôrproduksjon (fisk / husdyr)
 • Fiskeolje-, Omega3-, melfabrikker
 • Styro- / kasseprodusenter
 • Sponplate / trelast
 • Smelteverk

Sykehus med autoklaver

Olje / offshore

Skip

Fornøyde kunder med Niprox matevannsanlegg

 • Hansa Borg Bryggerier
 • BIR
 • Hafslund Fjernvarme
 • Stabburet
 • Lyse Energi
 • BKK