SINTEF anbefalinger

– Vannbehandling betyr besparelser og driftssikkerhet i bygg.
Over alt i Norge finnes det bygg med varme og kjøleanlegg som koster eiere og leietagere unødvendig mange penger i vedlikehold, slitasje og tapt energi. Det finnes enkle løsninger på problemene, men det betinger at byggetekniske rådgivere, driftsansvarlige og vaktmestre lærer å tenke nytt og at de tar i bruk ny teknologi.
Dette sier salgssjef Thomas Strand i Niprox Technology AS. Selskapet er internasjonalt en ledende leverandør av kompetanse og teknologi for vannbehandling.

– Som oftest er vannkvaliteten i varme- og kjøleanlegg som har vært i drift noen år så dårlig at det fører til betydelig redusert energieffektivitet. Dette på grunn av korrosjon som igjen fører til et for høyt energiforbruk i byggene, forteller Thomas Strand.

– Vannkvaliteten kan fastsettes ved å gjennomføre kvalitetsanalyser, som videre gir svar på hvilke tiltak som bør settes i gang. Det er viktig at byggherrer og konsulenter tar på alvor det som SINTEF og andre setter som krav for effektiv vannbehandling. Som oftest vil investeringer i moderne vannbehandling være nedbetalt i løpet av 1.5 – til 2 år, sier Strand.

Basert på oppfinnelser og teknologi opprinnelig ment for offshoreindustrien, har Niprox Technology AS utviklet vannbehandling for lukkedes systemer i kontorbygg, offentlige bygg, fjernvarmeanlegg og industri og borettslag. SINTEF fastslår en forlenget levetid, betydelig færre driftsproblemer og lavere energibruk, når Niprox teknologien taes i bruk. Uten bruk av kjemikalier og uten bruk av kostbart utstyr eller ombygging kan selv gamle og nedslitte anlegg få «nytt liv».

Slam i vannbårne anlegg oppstår som følge av at korrosjon. Partikler sliper ned pumper, bend og ventiler. Resultatet er sirkulasjonsproblem i systemet, og nedsatt effekt.
Når et varmesystem ikke avgir den energien som det er dimensjonert for, kan problemene bli mange – og økonomien dårlig. Om vinteren er det for kaldt i byggene og om sommeren alt for varmt. Leietagere og arbeidstagere klager.

Et slikt varmesystem vil tape mye effekt, og resulterer fort i at bygget må varmes opp av annen energi. En annen økonomisk konsekvens er verditapet som kommer av slitasjen.
I kjølevannet av disse problemene kommer følgekostnader ved lekkasjer som oppstår på grunn av korrosjon.

– Det er på tide at dem som driver rådgivervirksomhet innen markedsområdene energi, tekniske installasjoner, og prosjektering av nybygg slutter med «klipp og lim» og tar ansvar for å oppdatere seg på temaer som vannbehandling. Svært ofte ser vi at vannbehandling av lukkede varme og kjølesystemer er uteglemt i beskrivelser, sier Thomas Strand i Niprox Technology AS.

Les rapporter fra SINTEF