Forbehandling

Etter to ukers forbehandling med mobilt Niproxanlegg kan vi «friskmelde» vannet.

  • Forbehandling

Vedlikeholdsanlegg

Anleggene er tilpasset ulike størrelser og volumer, og tar opp alt av slam og rust.
.

Service- og vedlikeholdsavtaler

For at Niproxanlegget skal virke optimalt og gi deg alle fordelene må det vedlikeholdes og kontrolleres jevnlig.

Matevannsanlegg

For vannbehandling på kjelanlegg, fjernvarmeanlegg og større varme- og kjøleanlegg.

  • Niprox leverer

Spesialvann

Oksygenfritt, pH-justert, avherdet og totalt avsaltet vann levert i bulk.
.