Niprox leverer

Niprox Technology AS i Florø har i februar levert markedets mest avanserte anlegg for behandling av teknisk vann. Anlegget fjerner oksygenet i vannet og dermed grunnlaget for korrosjon. Det skal brukes i et stort fjernkjølenett på Forus i Stavanger.

Anlegget er bestilt av Sig. Halvorsen i Sandnes, mens Lyse Neo eier fjernkjølenettet der det skal brukes. Nettet inneholder over 2.000 kubikkmeter vann som er nedkjølt til fem grader pluss og som blir brukt til datakjøling, takkjøling osv. Det krever veldig god og stabil vannkvalitet.

Niprox-anlegget behandler 8 kubikkmeter matevann i timen. Niprox er eneste produsent av anlegg som har så stor kapasitet. – Dette er det mest avanserte, mest automatiserte og mest kompakte anlegget vi har laget. Det har blant annet automatisk pH-justering av vannet og automatisk dosering av hydrogen, forteller teknisk direktør Inge Ellingsund i Niprox.

Oksygenfritt vann
Vann som blir behandlet i anlegget går først gjennom to pumper og blir så tilsatt små mengder hydrogen gjennom en egenutviklet dyse som oppløser hydrogenet fullstendig i vannet. Deretter går vannet gjennom en prosesstank der det skjer en katalytisk prosess. Oksygeninnholdet i vannet blir målt både før og etter prosessen, som går svært raskt. Prosessen er så effektiv at vannet som kommer ut er helt fritt for oksygen.

Anlegget styres og overvåkes via en skjerm, der en kan justere vanngjennomstrømming, hydrogentilførsel og pH-verdi. Niprox ønsker en pH litt over nøytral. Skulle det være noe som ikke er i orden, kommer det en alarmmelding på skjermen. Ved en kritisk alarm stenges hele anlegget ned. Kunden kan integrere styringen i sitt eget styringsanlegg i for eksempel et bygg, forteller teknisk utvikler Finn Åge Korneliussen.

– Anlegget er også bygd slik at det kan kobles til internett hos kunden. Dermed kan Niprox fjernovervåke vannkvaliteten hos hvilken som helst kunde, forteller daglig leder Kjartan Strand.

Vannbehandling for lukkede system
Niprox Technology AS har hovedkontor og verksted i Florø. Selskapet utvikler og produserer utstyr for vannbehandling for lukkede system i kontorbygg, offentlige bygg, fjernvarmeanlegg, industri og borettslag. Metoden er basert på teknologi som opprinnelig ble utviklet med tanke på offshoreindustrien. Et stort antall Niprox-anlegg i ulike størrelser er i dag i bruk i Norge, i Danmark og i andre land.

Ved å bruke Niprox-utstyr til å fjerne oksygen og partikler i vann som brukes i vannbårne anlegg, kan anleggenes levetid forlenges med 75 til 90 %, ifølge en rapport som SINTEF har laget for Viken Energi. De årlige vedlikeholdskostnadene og energiforbruket reduseres i bygg der Niprox-anlegg er tatt i bruk. Dette viser oversikter fra blant annet Bergen kommune, som har kjøpt mange vannbehandlingsanlegg fra Niprox.