Kartlegging, analyse og rapport

Kartlegges og analysere gir utgangspunktet for riktig vannbehandling.

En «diagnose» før en behandling er en logisk rekkefølge for de fleste. Slik er det også med vannbårne anlegg. Vi kartlegger og analyserer vannkvaliteten, og presenterer «diagnosen» i en detaljert rapport. På bakgrunn av denne, anbefaler vi hvilke tiltak som bør gjøres.