Oppføringer av

SINTEF anbefalinger bør følges

– Vannbehandling betyr besparelser og driftssikkerhet i bygg. Over alt i Norge finnes det bygg med varme og kjøleanlegg som koster eiere og leietagere unødvendig mange penger i vedlikehold, slitasje og tapt energi. Det finnes enkle løsninger på problemene, men det betinger at byggetekniske rådgivere, driftsansvarlige og vaktmestre lærer å tenke nytt og at de […]

SINTEF anbefalinger bør følges

– Vannbehandling betyr besparelser og driftssikkerhet i bygg. Over alt i Norge finnes det bygg med varme og kjøleanlegg som koster eiere og leietagere unødvendig mange penger i vedlikehold, slitasje og tapt energi. Det finnes enkle løsninger på problemene, men det betinger at byggetekniske rådgivere, driftsansvarlige og vaktmestre lærer å tenke nytt og at de […]