Niprox leverer

Niprox Technology AS i Florø har i februar levert markedets mest avanserte anlegg for behandling av teknisk vann. Anlegget fjerner oksygenet i vannet og dermed grunnlaget for korrosjon. Det skal brukes i et stort fjernkjølenett på Forus i Stavanger.

Anlegget er bestilt av Sig. Halvorsen i Sandnes, mens Lyse Neo eier fjernkjølenettet der det skal brukes. Nettet inneholder over 2.000 kubikkmeter vann som er nedkjølt til fem grader pluss og som blir brukt til datakjøling, takkjøling osv. Det krever veldig god og stabil vannkvalitet.

Niprox-anlegget behandler 8 kubikkmeter matevann i timen. Niprox er eneste produsent av anlegg som har så stor kapasitet. – Dette er det mest avanserte, mest automatiserte og mest kompakte anlegget vi har laget. Det har blant annet automatisk pH-justering av vannet og automatisk dosering av hydrogen, forteller teknisk direktør Inge Ellingsund i Niprox.

Oksygenfritt vann
Vann som blir behandlet i anlegget går først gjennom to pumper og blir så tilsatt små mengder hydrogen gjennom en egenutviklet dyse som oppløser hydrogenet fullstendig i vannet. Deretter går vannet gjennom en prosesstank der det skjer en katalytisk prosess. Oksygeninnholdet i vannet blir målt både før og etter prosessen, som går svært raskt. Prosessen er så effektiv at vannet som kommer ut er helt fritt for oksygen.

Anlegget styres og overvåkes via en skjerm, der en kan justere vanngjennomstrømming, hydrogentilførsel og pH-verdi. Niprox ønsker en pH litt over nøytral. Skulle det være noe som ikke er i orden, kommer det en alarmmelding på skjermen. Ved en kritisk alarm stenges hele anlegget ned. Kunden kan integrere styringen i sitt eget styringsanlegg i for eksempel et bygg, forteller teknisk utvikler Finn Åge Korneliussen.

– Anlegget er også bygd slik at det kan kobles til internett hos kunden. Dermed kan Niprox fjernovervåke vannkvaliteten hos hvilken som helst kunde, forteller daglig leder Kjartan Strand.

Vannbehandling for lukkede system
Niprox Technology AS har hovedkontor og verksted i Florø. Selskapet utvikler og produserer utstyr for vannbehandling for lukkede system i kontorbygg, offentlige bygg, fjernvarmeanlegg, industri og borettslag. Metoden er basert på teknologi som opprinnelig ble utviklet med tanke på offshoreindustrien. Et stort antall Niprox-anlegg i ulike størrelser er i dag i bruk i Norge, i Danmark og i andre land.

Ved å bruke Niprox-utstyr til å fjerne oksygen og partikler i vann som brukes i vannbårne anlegg, kan anleggenes levetid forlenges med 75 til 90 %, ifølge en rapport som SINTEF har laget for Viken Energi. De årlige vedlikeholdskostnadene og energiforbruket reduseres i bygg der Niprox-anlegg er tatt i bruk. Dette viser oversikter fra blant annet Bergen kommune, som har kjøpt mange vannbehandlingsanlegg fra Niprox.

Niprox leverer

Niprox Technology AS i Florø har i februar levert markedets mest avanserte anlegg for behandling av teknisk vann. Anlegget fjerner oksygenet i vannet og dermed grunnlaget for korrosjon. Det skal brukes i et stort fjernkjølenett på Forus i Stavanger.

Anlegget er bestilt av Sig. Halvorsen i Sandnes, mens Lyse Neo eier fjernkjølenettet der det skal brukes. Nettet inneholder over 2.000 kubikkmeter vann som er nedkjølt til fem grader pluss og som blir brukt til datakjøling, takkjøling osv. Det krever veldig god og stabil vannkvalitet.

Niprox-anlegget behandler 8 kubikkmeter matevann i timen. Niprox er eneste produsent av anlegg som har så stor kapasitet. – Dette er det mest avanserte, mest automatiserte og mest kompakte anlegget vi har laget. Det har blant annet automatisk pH-justering av vannet og automatisk dosering av hydrogen, forteller teknisk direktør Inge Ellingsund i Niprox.

Oksygenfritt vann
Vann som blir behandlet i anlegget går først gjennom to pumper og blir så tilsatt små mengder hydrogen gjennom en egenutviklet dyse som oppløser hydrogenet fullstendig i vannet. Deretter går vannet gjennom en prosesstank der det skjer en katalytisk prosess. Oksygeninnholdet i vannet blir målt både før og etter prosessen, som går svært raskt. Prosessen er så effektiv at vannet som kommer ut er helt fritt for oksygen.

Anlegget styres og overvåkes via en skjerm, der en kan justere vanngjennomstrømming, hydrogentilførsel og pH-verdi. Niprox ønsker en pH litt over nøytral. Skulle det være noe som ikke er i orden, kommer det en alarmmelding på skjermen. Ved en kritisk alarm stenges hele anlegget ned. Kunden kan integrere styringen i sitt eget styringsanlegg i for eksempel et bygg, forteller teknisk utvikler Finn Åge Korneliussen.

– Anlegget er også bygd slik at det kan kobles til internett hos kunden. Dermed kan Niprox fjernovervåke vannkvaliteten hos hvilken som helst kunde, forteller daglig leder Kjartan Strand.

Vannbehandling for lukkede system
Niprox Technology AS har hovedkontor og verksted i Florø. Selskapet utvikler og produserer utstyr for vannbehandling for lukkede system i kontorbygg, offentlige bygg, fjernvarmeanlegg, industri og borettslag. Metoden er basert på teknologi som opprinnelig ble utviklet med tanke på offshoreindustrien. Et stort antall Niprox-anlegg i ulike størrelser er i dag i bruk i Norge, i Danmark og i andre land.

Ved å bruke Niprox-utstyr til å fjerne oksygen og partikler i vann som brukes i vannbårne anlegg, kan anleggenes levetid forlenges med 75 til 90 %, ifølge en rapport som SINTEF har laget for Viken Energi. De årlige vedlikeholdskostnadene og energiforbruket reduseres i bygg der Niprox-anlegg er tatt i bruk. Dette viser oversikter fra blant annet Bergen kommune, som har kjøpt mange vannbehandlingsanlegg fra Niprox.

SINTEF anbefalinger

– Vannbehandling betyr besparelser og driftssikkerhet i bygg.
Over alt i Norge finnes det bygg med varme og kjøleanlegg som koster eiere og leietagere unødvendig mange penger i vedlikehold, slitasje og tapt energi. Det finnes enkle løsninger på problemene, men det betinger at byggetekniske rådgivere, driftsansvarlige og vaktmestre lærer å tenke nytt og at de tar i bruk ny teknologi.
Dette sier salgssjef Thomas Strand i Niprox Technology AS. Selskapet er internasjonalt en ledende leverandør av kompetanse og teknologi for vannbehandling.

– Som oftest er vannkvaliteten i varme- og kjøleanlegg som har vært i drift noen år så dårlig at det fører til betydelig redusert energieffektivitet. Dette på grunn av korrosjon som igjen fører til et for høyt energiforbruk i byggene, forteller Thomas Strand.

– Vannkvaliteten kan fastsettes ved å gjennomføre kvalitetsanalyser, som videre gir svar på hvilke tiltak som bør settes i gang. Det er viktig at byggherrer og konsulenter tar på alvor det som SINTEF og andre setter som krav for effektiv vannbehandling. Som oftest vil investeringer i moderne vannbehandling være nedbetalt i løpet av 1.5 – til 2 år, sier Strand.

Basert på oppfinnelser og teknologi opprinnelig ment for offshoreindustrien, har Niprox Technology AS utviklet vannbehandling for lukkedes systemer i kontorbygg, offentlige bygg, fjernvarmeanlegg og industri og borettslag. SINTEF fastslår en forlenget levetid, betydelig færre driftsproblemer og lavere energibruk, når Niprox teknologien taes i bruk. Uten bruk av kjemikalier og uten bruk av kostbart utstyr eller ombygging kan selv gamle og nedslitte anlegg få «nytt liv».

Slam i vannbårne anlegg oppstår som følge av at korrosjon. Partikler sliper ned pumper, bend og ventiler. Resultatet er sirkulasjonsproblem i systemet, og nedsatt effekt.
Når et varmesystem ikke avgir den energien som det er dimensjonert for, kan problemene bli mange – og økonomien dårlig. Om vinteren er det for kaldt i byggene og om sommeren alt for varmt. Leietagere og arbeidstagere klager.

Et slikt varmesystem vil tape mye effekt, og resulterer fort i at bygget må varmes opp av annen energi. En annen økonomisk konsekvens er verditapet som kommer av slitasjen.
I kjølevannet av disse problemene kommer følgekostnader ved lekkasjer som oppstår på grunn av korrosjon.

– Det er på tide at dem som driver rådgivervirksomhet innen markedsområdene energi, tekniske installasjoner, og prosjektering av nybygg slutter med «klipp og lim» og tar ansvar for å oppdatere seg på temaer som vannbehandling. Svært ofte ser vi at vannbehandling av lukkede varme og kjølesystemer er uteglemt i beskrivelser, sier Thomas Strand i Niprox Technology AS.

Les rapporter fra SINTEF

SINTEF anbefalinger

– Vannbehandling betyr besparelser og driftssikkerhet i bygg.
Over alt i Norge finnes det bygg med varme og kjøleanlegg som koster eiere og leietagere unødvendig mange penger i vedlikehold, slitasje og tapt energi. Det finnes enkle løsninger på problemene, men det betinger at byggetekniske rådgivere, driftsansvarlige og vaktmestre lærer å tenke nytt og at de tar i bruk ny teknologi.
Dette sier salgssjef Thomas Strand i Niprox Technology AS. Selskapet er internasjonalt en ledende leverandør av kompetanse og teknologi for vannbehandling.

– Som oftest er vannkvaliteten i varme- og kjøleanlegg som har vært i drift noen år så dårlig at det fører til betydelig redusert energieffektivitet. Dette på grunn av korrosjon som igjen fører til et for høyt energiforbruk i byggene, forteller Thomas Strand.

– Vannkvaliteten kan fastsettes ved å gjennomføre kvalitetsanalyser, som videre gir svar på hvilke tiltak som bør settes i gang. Det er viktig at byggherrer og konsulenter tar på alvor det som SINTEF og andre setter som krav for effektiv vannbehandling. Som oftest vil investeringer i moderne vannbehandling være nedbetalt i løpet av 1.5 – til 2 år, sier Strand.

Basert på oppfinnelser og teknologi opprinnelig ment for offshoreindustrien, har Niprox Technology AS utviklet vannbehandling for lukkedes systemer i kontorbygg, offentlige bygg, fjernvarmeanlegg og industri og borettslag. SINTEF fastslår en forlenget levetid, betydelig færre driftsproblemer og lavere energibruk, når Niprox teknologien taes i bruk. Uten bruk av kjemikalier og uten bruk av kostbart utstyr eller ombygging kan selv gamle og nedslitte anlegg få «nytt liv».

Slam i vannbårne anlegg oppstår som følge av at korrosjon. Partikler sliper ned pumper, bend og ventiler. Resultatet er sirkulasjonsproblem i systemet, og nedsatt effekt.
Når et varmesystem ikke avgir den energien som det er dimensjonert for, kan problemene bli mange – og økonomien dårlig. Om vinteren er det for kaldt i byggene og om sommeren alt for varmt. Leietagere og arbeidstagere klager.

Et slikt varmesystem vil tape mye effekt, og resulterer fort i at bygget må varmes opp av annen energi. En annen økonomisk konsekvens er verditapet som kommer av slitasjen.
I kjølevannet av disse problemene kommer følgekostnader ved lekkasjer som oppstår på grunn av korrosjon.

– Det er på tide at dem som driver rådgivervirksomhet innen markedsområdene energi, tekniske installasjoner, og prosjektering av nybygg slutter med «klipp og lim» og tar ansvar for å oppdatere seg på temaer som vannbehandling. Svært ofte ser vi at vannbehandling av lukkede varme og kjølesystemer er uteglemt i beskrivelser, sier Thomas Strand i Niprox Technology AS.

Les rapporter fra SINTEF