Vatn til øl

Artikkel i Firdaposten 5. september 2016

No kan du jekke ein Carlsberg spesial – og faktisk drikke Niprox-vatn.

Florøverksemda Niprox har den siste tida satsa tyngre på bedriftsmarknaden med systema sine for å fjerne oksygen frå vatn som går i lukka røyrsystem.

– Fram til no har vi hatt store eigedomsbygg, som brukar vassboren varme, som hovudfokus. No rettar vi oss meir mot næringsliv og industri. Vi har god innovasjon om dagen og det er spennande tider, seier teknisk sjef Trond-Atle Asphjell.

Vatn i ølet
Nyleg sikra Niprox seg kontrakt med den danske ølgiganten Carlsberg; ein kontrakt av den sjeldne sorten.

– Her handlar det ikkje om vatn i lukka system i produksjonsutstyret deira, men produksjon av oksygenrensa vatn som faktisk blir tilsett direkte i spesialølet til Carlsberg, for å justere alkoholprosenten til korrekt nivå. Denne typen vatn har vist seg å vers svært godt eigna til formålet. Så langt er Carlsberg på prøvestadiget med dette, men anlegget vi har levert får gode tilbakemeldingar frå Danmark, fortel Asphjell.

Partner i Agder
For å styrke seg inn mot næringslivskundar, har Niprox inngått ein strategisk samarbeidsavtale med Agder-verksemda Skåland Rør & Industrimontasje. Dei er store innan bygging og levering av dampkjelar og røyranlegg for industribedrifter, og med Niprox sin teknologi oppå dette, vil systema dei sel og driftar, få lengre levetid, enklare vedlikehald og dermed gi økonomisk gevinst.

Å selje energi og anleggs-besparande løysingar i nedgangstider er eit tveegga sverd, fortel Asphjell:

– Somme bedrifter tek seg ikkje råd til slikt utstyr. Andre ser innsparingspotensialet og investerer i dette som eit langsiktig innsparingstiltak. Det positive er at kundar vi først kaprar, blir verande. Dei er nøgde, konstaterer han.

Rundt 1000 Niprox-anlegg er no i drift her i landet, samt nokre i Danmark. I Sverige er ein i startgropa med eit samarbeid med VVS-gigtanten Comfort, som kan bli spennande.

Norden er marknaden
– Vi vil vekse i Norden, det er målet vårt. Lukkast vi, kan det bety fleire arbeidsplassar – også i Florø, seier Asphjell

Då treng ein gode referansekundar, og Asphjell legg ikkje skjul på at å kunne notere merkevarer som Carlsberg til kundelista si, sjølvsagt er viktig. På sikt ønskjer vi også å posisjonere oss inn mot skipsbyggingsmarknaden, seier Asphjell.

Niprox Technology:

 • Grunnlagt i 2004, ti tilsette.
 • Produserer anlegg som fjernar oksygen frå vatn og gjer vatnet «snillare» mot røyrsystem.
 • Har auka omsetninga jamnt frå 2010 til 2015, frå 10 til 15 mill. Hadde eit overskot i fjor på 2,3 millionar kroner.
Vatn til øl

Artikkel i Firdaposten 5. september 2016

No kan du jekke ein Carlsberg spesial – og faktisk drikke Niprox-vatn.

Florøverksemda Niprox har den siste tida satsa tyngre på bedriftsmarknaden med systema sine for å fjerne oksygen frå vatn som går i lukka røyrsystem.

– Fram til no har vi hatt store eigedomsbygg, som brukar vassboren varme, som hovudfokus. No rettar vi oss meir mot næringsliv og industri. Vi har god innovasjon om dagen og det er spennande tider, seier teknisk sjef Trond-Atle Asphjell.

Vatn i ølet
Nyleg sikra Niprox seg kontrakt med den danske ølgiganten Carlsberg; ein kontrakt av den sjeldne sorten.

– Her handlar det ikkje om vatn i lukka system i produksjonsutstyret deira, men produksjon av oksygenrensa vatn som faktisk blir tilsett direkte i spesialølet til Carlsberg, for å justere alkoholprosenten til korrekt nivå. Denne typen vatn har vist seg å vers svært godt eigna til formålet. Så langt er Carlsberg på prøvestadiget med dette, men anlegget vi har levert får gode tilbakemeldingar frå Danmark, fortel Asphjell.

Partner i Agder
For å styrke seg inn mot næringslivskundar, har Niprox inngått ein strategisk samarbeidsavtale med Agder-verksemda Skåland Rør & Industrimontasje. Dei er store innan bygging og levering av dampkjelar og røyranlegg for industribedrifter, og med Niprox sin teknologi oppå dette, vil systema dei sel og driftar, få lengre levetid, enklare vedlikehald og dermed gi økonomisk gevinst.

Å selje energi og anleggs-besparande løysingar i nedgangstider er eit tveegga sverd, fortel Asphjell:

– Somme bedrifter tek seg ikkje råd til slikt utstyr. Andre ser innsparingspotensialet og investerer i dette som eit langsiktig innsparingstiltak. Det positive er at kundar vi først kaprar, blir verande. Dei er nøgde, konstaterer han.

Rundt 1000 Niprox-anlegg er no i drift her i landet, samt nokre i Danmark. I Sverige er ein i startgropa med eit samarbeid med VVS-gigtanten Comfort, som kan bli spennande.

Norden er marknaden
– Vi vil vekse i Norden, det er målet vårt. Lukkast vi, kan det bety fleire arbeidsplassar – også i Florø, seier Asphjell

Då treng ein gode referansekundar, og Asphjell legg ikkje skjul på at å kunne notere merkevarer som Carlsberg til kundelista si, sjølvsagt er viktig. På sikt ønskjer vi også å posisjonere oss inn mot skipsbyggingsmarknaden, seier Asphjell.

Niprox Technology:

 • Grunnlagt i 2004, ti tilsette.
 • Produserer anlegg som fjernar oksygen frå vatn og gjer vatnet «snillare» mot røyrsystem.
 • Har auka omsetninga jamnt frå 2010 til 2015, frå 10 til 15 mill. Hadde eit overskot i fjor på 2,3 millionar kroner.
Niprox messe

Niprox vil være til stede på disse messene høsten 2016:

 • Driftskonferansen Color Magic 13 – 15. september – les mer her
 • Gartner 2016, Lillestrøm 17. – 18. oktober – les mer her
 • Norske VVS Dager, Lillestrøm 19. – 21. oktober Hall C, stand C04-14- les mer her
Niprox messe

Niprox vil være til stede på disse messene høsten 2016:

 • Driftskonferansen Color Magic 13 – 15. september – les mer her
 • Gartner 2016, Lillestrøm 17. – 18. oktober – les mer her
 • Norske VVS Dager, Lillestrøm 19. – 21. oktober Hall C, stand C04-14- les mer her
Ny teknisk sjef

Trond-Atle Asphjell (46) begynte 1. mars som teknisk sjef i Niprox Technology AS i Florø. Han er sivilingeniør i maskin- og kuldeteknikk fra NTH og har jobbet med energibruk og energieffektivitet i bygg og industri. Nå skal han bruke kompetansen til å åpne nye industrimarkeder for Niprox sin teknologi innen vannbehandling.

Trond-Atle Asphjell er oppvokst i Orkanger i Trøndelag, og han har sin yrkeskarriere hovedsaklig i Oslo-området og i Florø. Han jobbet ti år i selskapet Energi og Miljøteknikk AS i Asker. Deretter ble han ansatt i produktutviklingsselskapet Adigo i Oppegård. Han var med på å etablere Single-Phase Power AS, som har utviklet høytemperaturs varmepumper for industrien. Verdens største varmepumpe med denne teknologien er installert i Tine sitt meieri på Byrkjelo i Sogn og Fjordane. Siden 2006 har Trond-Atle Asphjell bodd i Florø, der han lenge har hatt kontor i samme bygg som Niprox. Han kjenner derfor selskapet godt.

Utvider kompetansen
Gjennom FOU-prosjekt knyttet opp mot Skattefunn-ordningen har Niprox utvidet sin kompetanse rettet mot industrien. Dette og Trond-Atle Asphjell sin kompetanse vil Niprox bruke til å vinne innpass for sin teknologi i for eksempel større kjøleanlegg og dampanlegg. – Vi ønsker å levere vår unike teknologi for oksygenfjerning til effektivisering av energibruk og vedlikehold/drift. Det gir mindre bruk av kjemikalier og andre miljøgevinster, forteller Trond-Atle Asphjell og styreleder Kjartan Strand i Niprox.

Med de teknologiene for oksygenfjerning som har vært vanlige opp til i dag kommer man nesten, men ikke helt, i mål. Niprox sin teknologi går ut på å binde oksygen i anleggene til hydrogen. Man får da vann i stedet for oksygen. Denne teknologien kan brukes til å få oksygenfritt føde- eller matevann i lukkede system både i næringsmiddelindustrien og i kjemisk industri. Alle industrianlegg som bruker energi i form av vann eller damp vil ha nytte av dette.

Kan sjekke status utenfra
Blir ikke oksygenet fjernet i vann- eller dampbårne anlegg, danner det seg rust og korrosjon som setter seg på komponenter og reduserer levetida til disse. Varmetransporten blir også dårligere i ureint enn i reint vann. I industrien brukes som regel dampbårne system, dels fordi industri har bruk for høyere temperaturer, dels fordi damp frakter mer energi. Oksygenfjerning med kjemikalier kan fort føre til skumming i dampanlegg og få partikler til å sette seg, forteller Asphjell og Strand.

En unik detalj i Niprox sitt utstyr for oksygenfjerning i fødevann, er et panel som viser oksygennivå, ph-verdi m.v. til enhver tid. Slik kan man sjekke kvaliteten på produksjonen. Niprox monterer dessuten fjerntilgang til utstyret. Dermed kan man logge seg inn fra Florø og se status i de ulike anleggene. Utstyret har også alarmer koblet opp mot Niprox, som så kan fikse eventuelle problem.
– Vi selger vannbehandling som et konsept, som inneholder både utstyr og oppfølging av bruken av utstyret og av vannkvaliteten. Ønsker kundene selv ekstern styring, kan de få dette på sin pc. Styringen kan også integreres i sentrale driftsanlegg i bygg og industri, opplyser Trond-Atle Asphjell og teknisk utvikler Finn Åge Korneliussen i Niprox.

Mange Niprox-anlegg i drift
Niprox Technology AS leverer utstyr og tjenester for vannbehandling i vannbårne varme- og kjølesystem og for behandling av fødevann. Konseptet fjerner oksygen i vannet, justerer ph-verdien og filtrerer bort smuss og partikler. Niprox har mobile anlegg for forbehandling av vannbårne system, og de monterer permanente vedlikeholdsanlegg dimensjonerte etter behov. Anleggene styres via et kontrollpanel på en skjerm.

Vannbehandlingen gir økonomisk gevinst i form av at systemenes levetid forlenges med inntil 20 år, fyringsutgifter og energikostnader blir redusert, og det samme blir risikoen for havari og driftsavbrudd.

Et stort antall vannbehandlingsanlegg fra Niprox er i dag i drift i Norge, Danmark og de baltiske landene. Postgirobygget i Oslo – som eies av Entra Eiendom – er utstyrt med fire Niprox-anlegg. Andre kunder er Statsbygg og andre offentlige og private eiendomsselskap, boligselskap, fylkeskommuner og sykehus, datasentraler, industribedrifter som bryggeri m.fl.

Ny teknisk sjef

Trond-Atle Asphjell (46) begynte 1. mars som teknisk sjef i Niprox Technology AS i Florø. Han er sivilingeniør i maskin- og kuldeteknikk fra NTH og har jobbet med energibruk og energieffektivitet i bygg og industri. Nå skal han bruke kompetansen til å åpne nye industrimarkeder for Niprox sin teknologi innen vannbehandling.

Trond-Atle Asphjell er oppvokst i Orkanger i Trøndelag, og han har sin yrkeskarriere hovedsaklig i Oslo-området og i Florø. Han jobbet ti år i selskapet Energi og Miljøteknikk AS i Asker. Deretter ble han ansatt i produktutviklingsselskapet Adigo i Oppegård. Han var med på å etablere Single-Phase Power AS, som har utviklet høytemperaturs varmepumper for industrien. Verdens største varmepumpe med denne teknologien er installert i Tine sitt meieri på Byrkjelo i Sogn og Fjordane. Siden 2006 har Trond-Atle Asphjell bodd i Florø, der han lenge har hatt kontor i samme bygg som Niprox. Han kjenner derfor selskapet godt.

Utvider kompetansen
Gjennom FOU-prosjekt knyttet opp mot Skattefunn-ordningen har Niprox utvidet sin kompetanse rettet mot industrien. Dette og Trond-Atle Asphjell sin kompetanse vil Niprox bruke til å vinne innpass for sin teknologi i for eksempel større kjøleanlegg og dampanlegg. – Vi ønsker å levere vår unike teknologi for oksygenfjerning til effektivisering av energibruk og vedlikehold/drift. Det gir mindre bruk av kjemikalier og andre miljøgevinster, forteller Trond-Atle Asphjell og styreleder Kjartan Strand i Niprox.

Med de teknologiene for oksygenfjerning som har vært vanlige opp til i dag kommer man nesten, men ikke helt, i mål. Niprox sin teknologi går ut på å binde oksygen i anleggene til hydrogen. Man får da vann i stedet for oksygen. Denne teknologien kan brukes til å få oksygenfritt føde- eller matevann i lukkede system både i næringsmiddelindustrien og i kjemisk industri. Alle industrianlegg som bruker energi i form av vann eller damp vil ha nytte av dette.

Kan sjekke status utenfra
Blir ikke oksygenet fjernet i vann- eller dampbårne anlegg, danner det seg rust og korrosjon som setter seg på komponenter og reduserer levetida til disse. Varmetransporten blir også dårligere i ureint enn i reint vann. I industrien brukes som regel dampbårne system, dels fordi industri har bruk for høyere temperaturer, dels fordi damp frakter mer energi. Oksygenfjerning med kjemikalier kan fort føre til skumming i dampanlegg og få partikler til å sette seg, forteller Asphjell og Strand.

En unik detalj i Niprox sitt utstyr for oksygenfjerning i fødevann, er et panel som viser oksygennivå, ph-verdi m.v. til enhver tid. Slik kan man sjekke kvaliteten på produksjonen. Niprox monterer dessuten fjerntilgang til utstyret. Dermed kan man logge seg inn fra Florø og se status i de ulike anleggene. Utstyret har også alarmer koblet opp mot Niprox, som så kan fikse eventuelle problem.
– Vi selger vannbehandling som et konsept, som inneholder både utstyr og oppfølging av bruken av utstyret og av vannkvaliteten. Ønsker kundene selv ekstern styring, kan de få dette på sin pc. Styringen kan også integreres i sentrale driftsanlegg i bygg og industri, opplyser Trond-Atle Asphjell og teknisk utvikler Finn Åge Korneliussen i Niprox.

Mange Niprox-anlegg i drift
Niprox Technology AS leverer utstyr og tjenester for vannbehandling i vannbårne varme- og kjølesystem og for behandling av fødevann. Konseptet fjerner oksygen i vannet, justerer ph-verdien og filtrerer bort smuss og partikler. Niprox har mobile anlegg for forbehandling av vannbårne system, og de monterer permanente vedlikeholdsanlegg dimensjonerte etter behov. Anleggene styres via et kontrollpanel på en skjerm.

Vannbehandlingen gir økonomisk gevinst i form av at systemenes levetid forlenges med inntil 20 år, fyringsutgifter og energikostnader blir redusert, og det samme blir risikoen for havari og driftsavbrudd.

Et stort antall vannbehandlingsanlegg fra Niprox er i dag i drift i Norge, Danmark og de baltiske landene. Postgirobygget i Oslo – som eies av Entra Eiendom – er utstyrt med fire Niprox-anlegg. Andre kunder er Statsbygg og andre offentlige og private eiendomsselskap, boligselskap, fylkeskommuner og sykehus, datasentraler, industribedrifter som bryggeri m.fl.

Oslo-vann renses

– Vi sleit fælt når vi satte radiatorene i gang igjen om høsten. Jeg leste og søkte på nettet og fant at oksygen i vannet var reine giften. Jeg fant også Niprox Technology AS og tok kontakt med dem. Etter at Niprox begynte å behandle vannet, har vi hatt langt mindre klager på radiatorene. Vi er veldig godt fornøyde med det Niprox har gjort.

Det forteller Magne Bekkevold, som er styremedlem i et av DNG sine sameier i Oslo. Driftssameiet De Nye Grønlandskvartalene Fjernvarme har ansvar for oppvarmingen av rundt 600 leiligheter, en barnehage og flere restauranter og andre næringseiendommer i Oslo sentrum. Hafslund Varme AS leverer fjernvarmen, som i hovedsak går til radiatorer i byggene, men også til golvvarme.
Magne Bekkevold er leietaker av en av leilighetene på Grønland. Han er pensjonert automatiker med lang fartstid både fra handelsflåten og fra oljeindustrien offshore, og han har tatt på seg ansvaret for to av varmesentralene. Byggene og varmesentralene er i dag ca. 10 år gamle. Den ene sentralen blir stengt ned for sommeren i månedskiftet mai/juni. Når den skulle startes opp igjen i september, fikk man problem med radiatorene.

Vann i stedet for oksygen
DNG Fjernvarmesameie tok kontakt med Niprox Technology i Florø i 2012. Niprox kom da til Oslo med en av sine mobile forbehandlingsenheter som stod tilkoblet varmesentralen i fjorten dager for å fjerne oksygen og partikler. Deretter installerte Niprox en vedlikeholdsenhet som går kontinuerlig og som utfører den samme prosessen, men i mindre målestokk.

– Våre forbehandlingsenheter fjerner partikler og oksygen gjennom grovfiltrering og finfiltrering og gjennom en katalysatortank. I denne tanken tilsetter vi hydrogen til vannet for å mette oksygennivået. Vi får da vann i stedet for oksygen, forteller salgssjefene Roy Olav Austbø og Torstein Strømsøy i Niprox.

Vannbårne anlegg trenger service
Niprox Technology AS utvikler og produserer utstyr for vannbehandling av lukkede system i alle typer bygg. Selskapet starter sine oppdrag med en befaring og analyse av de aktuelle varme- og kuldeanleggene. Etter at forbehandlingen er gjort utfører Niprox oppfølging og service på anleggene. Uten denne behandlingen vil oksygenet forsvinne gjennom en korresjonsprosess med utfelling av partikler, forteller Strømsøy og Austbø.

Radiatorer bør ikke stå stengte, men ha litt sirkulasjon. At radiatorventiler ikke virker, har som regel sin årsak i utfelling av partikler og smuss.

– Alle slike anlegg vil på en eller annen måte bli tilført oksygen. Anleggene må ha service. Niprox inngår serviceavtaler med kundene om å skifte ut katalysatorer minst en gang i året, eller ved behov. Samtidig sjekker vi at oksygennivå, trykk og gjennomstrømming i systemene er i orden. Da vil vi også oppdage om systemene har lekkasjer. Følger kunden vårt konsept, kan vi gi livstidsgaranti på anlegget, forteller de to salgssjefene i Niprox.

Meget fornøyd kunde
Magne Bekkevold synes at det er bra at Niprox Technology er opptatt av hele varmeanlegget. Niprox sine folk oppdaget med en gang at ekspansjonstanken inneholdt en mengde luft, som ble drenert ut. Pumper ble også montert riktig vei.

I årsrapporten for 2012 opplyste DNG Fjernvarme at man har kjøpt inn permanent avluftersystem og inngått vedlikehaldsavtale med Niprox. I prosessen har vi fått mange konstruktive innspill med hensyn til driften av anlegget, og vi er meget fornøyd med samarbeidet, het det i årsrapporten.

SINTEF har beregnet at vannbårne anleggs levetid kan forlenges med 75 til 90 % ved å bruke Niprox sine vannbehandlingsmetoder. Man sparer også kostnader på drift og vedlikehold av anleggene. Disse besparelsene er beregnet til 5 kroner pr. kvadratmeter oppvarmet areal – eller 6 % av energibruken regnet i kilowatt. På litt over to år har DNG Fjernvarme nedbetalt sine investeringer i vannbehandling.

Oslo-vann renses

– Vi sleit fælt når vi satte radiatorene i gang igjen om høsten. Jeg leste og søkte på nettet og fant at oksygen i vannet var reine giften. Jeg fant også Niprox Technology AS og tok kontakt med dem. Etter at Niprox begynte å behandle vannet, har vi hatt langt mindre klager på radiatorene. Vi er veldig godt fornøyde med det Niprox har gjort.

Det forteller Magne Bekkevold, som er styremedlem i et av DNG sine sameier i Oslo. Driftssameiet De Nye Grønlandskvartalene Fjernvarme har ansvar for oppvarmingen av rundt 600 leiligheter, en barnehage og flere restauranter og andre næringseiendommer i Oslo sentrum. Hafslund Varme AS leverer fjernvarmen, som i hovedsak går til radiatorer i byggene, men også til golvvarme.
Magne Bekkevold er leietaker av en av leilighetene på Grønland. Han er pensjonert automatiker med lang fartstid både fra handelsflåten og fra oljeindustrien offshore, og han har tatt på seg ansvaret for to av varmesentralene. Byggene og varmesentralene er i dag ca. 10 år gamle. Den ene sentralen blir stengt ned for sommeren i månedskiftet mai/juni. Når den skulle startes opp igjen i september, fikk man problem med radiatorene.

Vann i stedet for oksygen
DNG Fjernvarmesameie tok kontakt med Niprox Technology i Florø i 2012. Niprox kom da til Oslo med en av sine mobile forbehandlingsenheter som stod tilkoblet varmesentralen i fjorten dager for å fjerne oksygen og partikler. Deretter installerte Niprox en vedlikeholdsenhet som går kontinuerlig og som utfører den samme prosessen, men i mindre målestokk.

– Våre forbehandlingsenheter fjerner partikler og oksygen gjennom grovfiltrering og finfiltrering og gjennom en katalysatortank. I denne tanken tilsetter vi hydrogen til vannet for å mette oksygennivået. Vi får da vann i stedet for oksygen, forteller salgssjefene Roy Olav Austbø og Torstein Strømsøy i Niprox.

Vannbårne anlegg trenger service
Niprox Technology AS utvikler og produserer utstyr for vannbehandling av lukkede system i alle typer bygg. Selskapet starter sine oppdrag med en befaring og analyse av de aktuelle varme- og kuldeanleggene. Etter at forbehandlingen er gjort utfører Niprox oppfølging og service på anleggene. Uten denne behandlingen vil oksygenet forsvinne gjennom en korresjonsprosess med utfelling av partikler, forteller Strømsøy og Austbø.

Radiatorer bør ikke stå stengte, men ha litt sirkulasjon. At radiatorventiler ikke virker, har som regel sin årsak i utfelling av partikler og smuss.

– Alle slike anlegg vil på en eller annen måte bli tilført oksygen. Anleggene må ha service. Niprox inngår serviceavtaler med kundene om å skifte ut katalysatorer minst en gang i året, eller ved behov. Samtidig sjekker vi at oksygennivå, trykk og gjennomstrømming i systemene er i orden. Da vil vi også oppdage om systemene har lekkasjer. Følger kunden vårt konsept, kan vi gi livstidsgaranti på anlegget, forteller de to salgssjefene i Niprox.

Meget fornøyd kunde
Magne Bekkevold synes at det er bra at Niprox Technology er opptatt av hele varmeanlegget. Niprox sine folk oppdaget med en gang at ekspansjonstanken inneholdt en mengde luft, som ble drenert ut. Pumper ble også montert riktig vei.

I årsrapporten for 2012 opplyste DNG Fjernvarme at man har kjøpt inn permanent avluftersystem og inngått vedlikehaldsavtale med Niprox. I prosessen har vi fått mange konstruktive innspill med hensyn til driften av anlegget, og vi er meget fornøyd med samarbeidet, het det i årsrapporten.

SINTEF har beregnet at vannbårne anleggs levetid kan forlenges med 75 til 90 % ved å bruke Niprox sine vannbehandlingsmetoder. Man sparer også kostnader på drift og vedlikehold av anleggene. Disse besparelsene er beregnet til 5 kroner pr. kvadratmeter oppvarmet areal – eller 6 % av energibruken regnet i kilowatt. På litt over to år har DNG Fjernvarme nedbetalt sine investeringer i vannbehandling.