Algaefree Alpha - Niprox

Renser og hindrer groe med ULTRALYD

NIPROX er blitt forhandler av Algaefree, som er et unikt system for å rense vann med ultralyd, forteller daglig leder Kjartan Strand. Ved hjelp av ultralyd hindrer en at biofilm, rur, alger og blåskjell fester seg. Dette er eit spesielt nyttig system for båtskrog, vanninntak til industrien og fiskeoppdrett.

Problemet en del landbasert industri opplever er store mengder groe og påfølgende blåskjell som fester seg i rør, plater og rister i inntaket til kjølesystemet. Resultatet blir høy vanntemperatur som medførte hyppig og kostbar rengjøring og vedlikeholds kontroll. Med Algaefree sitt ultralyd-system er en kvitt mye av plagene og store utgifter – uten å påføre skade eller driftsstopp  på anlegget.

Biofilmen, som vi ser som et slimlag, er det første som fester seg – og som igjen er grobunn for alger og skjell. Ved hjelp av Algaefree-metoden kan vi spare rederi, landindustri og oppdrettsanlegg for store utgifter med vedlikehold og reparasjon – helt uten bruk av kjemikalier.

– Vi har valgt å bli forhandler av Algaefree, fordi vi ser at de har vært i ultralyd-bransjen lenge – og var først med å utvikle det som nå er bransje ledende ultralydsystem mot marin algevekst. Algaefree er ledende i denne teknologien og kan vise til svært gode resultater for de ulike bransjene.

• LES mer på vår side om ULTRALYD

• LES mer på www.algaefree.no

Algaefree test på oppdrettsanlegg.

Algaefree test på oppdrettsanlegg.