Rapporter som visar effekten av Niprox vattenbehandlingssystem

Norsk Energi Kjelforeningen

Norsk Energi rekommenderar Niprox Technology efter att ha genomfört ett test av Niprox vattenbehandling.

Läs rapporten från Norsk Energi här

Bergen kommun sparade 6,3% energi

Bergen kommun installerade Niprox system – sparade energi och reducerade underhållsutgifterna.

Läs dokumentationen från Bergen kommun här

Sintef utvärdering

I samarbete med Sintef (Skandinaviens största oberoende forskningsorganisation) har vi genomfört en utvärdering av vad som är riktig vattenbahendling av vattenburna system i Norge.

Läs rapporten från Sintef här

Sintef utvärdering – Viken Energi

Vår första installation från 1998 har utvärderats av Sintef på uppdrag av viken Energi. Rapporten visar väldigt goda resultat.

Läs rapporten från Sintef/Viken Energi här

Sintef utvärdering – YIT

Rapporten som förde till att YIT (Norges största tekniska entreprenör) valde Niprox vattenbehandlingssystem som standard, vilket nu formaliserats i ett ramavtal.

Läs rapporten från Sintef/YIT här