Förbehandling

Efter två veckors förbehandling med mobilt Niproxsystem kan vi ”friskanmäla” vattnet.

Serviceenhet

Systemen är anpassade olika storlekar och volym, och tar upp allt av slam och rost.

Serviceavtal

För att Niproxsystemet ska fungera optimalt och ge dig alla fördelar måste det kontrolleras och utföras service med jämna mellanrum.

Matarvattensystem

För vattenbehandling på ångpannesystem, fjärrvärmesystem och större värme- eller kylsystem.

Specialvatten

Syrefritt, pH-justerat, avhärdat och totalt avsaltat vatten levererad i bulk.
.