För konsulter och projektörer

Korrosion

Vad är det?

Att järn rostar och andra metaller förstörs vid olika former av korrosion är så vanligt att man knappt reflekterar över det. Korrosion är lika gammalt som metallerna själv, vilket naturligtvis bidrar till att fenomenet betraktas som normalt.

Ofta kombineras olika metaller, något som kan medföra att risken för korrosion ökar.

Katalytisk vattenbehandling

Vad är det?

Katalytisk reduktion av syre i vatten, med väte som reduktionsmedel, är en ”våtförbränningsprocess” som presenterades redan 1967 på VGB’s matarvattenkonferens i Essen i Tyskland. Processen med att eliminera syret går till så att man tillför en liten mängd vätgas in i vattenströmmen, och mixar den så pass gott med vattnet att vätgasen löses upp.

Hur gör vi det?

Unik vattenbehandling

Förbehandling

Systemet monteras i delström och jobbar mellan 1 – 4 veckor eller längre, beroende på volymstorlek på systemet som ska behandlas. Då har upplöst syre, magnetit, humus och klor eliminerats. PH-nivån är justerad och det är lagt in en buffert med väte i vattnet.

Serviceenhet

Monteras in på samma kopplingar som förbehandlingsenheten. Serviceenheten fortsätter utföra samma jobb som förbehandlingsenheten, och använder vätet som ligger i vattnet om det blir efterfyllt syrehaltigt vatten.

Dimensioner av serviceenheter:

2-element: Volym på systemet upp till 3 m3

4-element: Volym på systemet mellan 0 – 80 m3

7-element: Volym på systemet mellan 80 – 150 m3

12-element: Volym på systemet mellan 150 – 250 m3

Hur kopplar man Niprox?

NIPROX-elementet levereras med frekvensomvandlare på Grundfors-pump.

Vattenbehandling

Värmesystem/Kyltak

Krav till vattenkvalitet i värmesystem

pH-värde 9 – 10,5

Upplöst syre <20 ppb

Filtrering <1 mikron

Krav till vattenkvalitet i kyltak med komponenter av aluminium

Utseende rent och klart

pH-värde <9,0

Upplöst syre <20 ppb

Filtrering <1 mikron

För att uppnå riktig vattenkvalitet ska det levereras, monteras och igångsättas ett komplett vattenbehandlingssystem för värmesystemet/kyltaket. Systemet ska vara baserat på katalytisk syre-elimineringsprincipen och levereras med allt nödvändigt tillbehör, inklusive pump och mängdregleringsventil för att säkerställa riktig genomströmmningsmängd i vattenbehanddlingssystemet.

Systemet levereras med mängdregleringsventil som visar konstant genomströmmning i systemet, kulventiler, luftavskiljare och relevant instrumentering. Fel och driftssignal ska bara överföras till SD-system.

Komplett dokumentation för inkluderad utrustning bifogas offerten.

Det innefattar även pris för årlig uppföljning/serviceavtal med uppmöte halvårsvis. Detta för att upprätthålla/justera vattenkvaliteten till givna värden vid varje given tid.

Dokumentation av vattenkvaliteten ska utarbetas och vidaresändas til lansvarig driftsoperatör.

Problemsystem

Det händer att vi träffar på värme- och kylsystem som har så dålig vattenkvalitet att inte ens Niprox förbehandlingssystem klarar jobbet.

Då måste vattnet skiftas, och det är Niprox tekniker kapabla att utföra utan att stoppa/tappa systemet. Vi kombinerar installation av förbehandlingssystemet och ordnar automatisk tappning av systemet medan systemet fortfarande är i drift.

Kontakta Niprox när ni står inför en sådan utmaning – vi står snabbt till tjänst.

Niprox

Kostnadsbesparande och levererat med garanti

Påstående:

Om Niprox vattenbehandlingssystem projekteras i sin helhet (förbehandlings- och servicesystem) på värme- och kylsystem, kan mikrobubbelavskiljare och grovfilter tas bort från värme- och kylsystemen. Det behövs inget vakumavgasare.

I Niprox vattenbehandlingssystem uppnår vi samma effekt som mikrobubbelavskiljare, grovfilter/finfilter och vakumavgasare i et och samma system.

Niprox är kostnadsbesparande

Garanti:

Niprox använder Grundfospumpar som de enda roterande/rörliga delarna i våra system.

Från och med den dagen kunden ingår serviceavtal med Niprox tar vi över ansvaret för vattenkvaliteten och ger livstids garanti på serviceenheten – förutsatt att systemet inte blivit torrkört.