• NIPROX vattenbehandling

  ger hög ekonomisk vinst

 • Det vattenburna systemets/anläggningens livstid förlängs med 75-90%

  D.v.s. väsentligt lägre/halverade avskrivningar och räntor.

  SINTEF rapport Viken Energi

 • Reducerar risken för driftsproblem

  P.g.a. mindre slam och beläggningar i det vattenburna systemet, undviker man rostpartiklar, slam och beläggningar på värmeväxlare, radiatorer, pumpar, ventiler, regulatorer, etc., något som reducerar underhållsutgifterna och minskar risken för driftsproblem väsentligt.

  Rørfag nr. 12/2009 PDF

 • Niprox är 100% miljövänligt

 • Man behöver inte investera i

  vakumavgasare, avgasningssystem, magnetitfilter, mikrobubbelavskiljare och kemikalier till syre-eliminering.

  Niprox ersätter alla de här investeringarna med sitt system.

 • Niprox ser till att systemets effektivitet upprätthålls

 • Energiekonomi i praksis