Rammeavtale mellom Niprox og Coor
Sparer energi gjennom jordvarme - niprox.no

Nærmere 30 personer deltok 19. juni på en fagdag om energisentraler i Florø. Niprox og Moderne Varme var arrangører, og informerte om sine sentraler basert på jordvarme i større bygg.

På fagdagen fikk de frammøte, fra flere fylkeskommuner og kommuner se gode løsninger i praksis –  på videregående skole, kommunale institusjoner og idrettsanlegg.

Les hele artikkelen i VVSAKTUELT

Niprox overtar Moderne Varme

Moderne Varme bygger varmepumpeanlegg til næringsbygg, og passer dermed som hånd i hanske sammen med Niprox, som har som visjon å være nummer en på vannbehandling i vannbårne system.

– Vi har samarbeidet med dem i flere år allerede, sier salgs- og markedssjef Roy Austbø i en pressemelding, og forklarer at Moderne Varme lager system der de borer brønner og henter energi fra bakken. Det vil si at systemene deres er svært plassbesparende.

Les heile artikkelen i VVS aktuelt

Niprox - servicetekniker

SKAL BEHANDLE DATAVANN. Salgssjef Roy Austbø med det ene av de to anleggene som Niprox leverer til bruk i datalagringssentralen i Nordfjord. Foto: Magnus Helge Torvanger.

Niprox Technology leverer utstyr for behandling av kjølevannet ved en ny internasjonal datalagringsentral i Norge. Datasenteret er under oppbygging inne i en tidligere olivingruve i Lefdal mellom Måløy og Nordfjordeid. To store vannbehandlingsanlegg til senteret ble levert fra Niprox rundt 1. desember.

Lefdal Mine Datacenter ønsker å skape Europas beste lokalitet for datasenter, ved å utnytte de naturgitte fordelene i Norge og i Lefdal gruver. Målsettingen er å bygge og drive den mest kostnadseffektive, sikre, fleksible og miljøvennlige datasenterløsningen i Europa. Lokalitetene vil strekke seg over seks etasjer delt inn i 75 kammer. Byggearbeidene startet sommeren 2015. IBM er mellom aktørene som har støttet Lefdal Mine Datacenter i utviklingsarbeidet og som vil leie lokaliteter når senteret blir satt i drift.

Lefdal Mine vil tilby en unik kjøleløsning for dataserverne ved å sirkulere kjølig sjøvann fra Nordfjorden gjennom varmevekslere. Disse er tilknyttet lukkede ferskvannskretser som kjøler serverne. Et Niprox-anlegg for behandling av vannet blir tilkoblet hver ferskvannskrets.

I bruk ved flere datasenter

Niprox Technology AS leverer utstyr og tjenester for behandling av vann i lukkede systemer. Anleggene som selskapet produserer fjerner oksygenet og dessuten smuss og partikler i vannet. Dermed forlenges levetiden til systemene betraktelig, og drifts- og vedlikeholdskostnadene blir vesentlig mindre. De fleste Niprox-anleggene er i bruk i vannbårne varmesystemer i større bygg, både boligbygg, kontorbygg og industribygg.

Niprox har også levert en rekke anlegg for behandling av vannet i kjølesystemer. Dette gjelder blant annet kjølesystemer ved flere datasentraler. Statsbygg valgte vannbehandling fra Niprox i den nye Skatteetatens Datahall i Oslo i 2011. Green Mountain Datacenter tok i bruk Niprox-utstyr ved datasenteret sitt i Rennesøy ved Stavanger i 2013, og ved senteret sitt på Rjukan i 2015. I Danmark har Danske Bank installert Niprox-anlegg ved sin hoveddatasentral i København. Det skjedde også i 2015.

To store anlegg  

I månedsskiftet november/desember leverte Niprox to vannbehandlingsanlegg til Lefdal Mine Datasenter. Anleggene er blant de største Niprox som lager. De er utstyrt med tolv katalysatorelementer hver, som kan behandle seks kubikkmeter vann pr. time. De to kjølesystemene ved datasenteret inneholder totalt 250 kubikkmeter vann hver. Niprox har levert samme type vannbehandlingsanlegg til blant annet sykehusene i Ålesund og Levanger.

Gann i Lysefjorden

Det første vannbehandlingsanlegget som Niprox Technology har levert til et skip, har nå vært i drift på skoleskipet «Gann» i to år. Rederiet har svært gode erfaringer med anlegget. Nå vil Niprox satse sterkere innen skipsmarkedet med sin teknologi.

Skoleskipet «Gann» er opprinnelig hurtigruteskipet «Narvik», som ble bygget i 1982. Fartøyet ble skoleskip i 2007. «Narvik» ble bygget som et konvensjonelt motorskip der man kun tenkte energisparing ved hjelp av spillvarme fra motor og eksos når skipet var i full drift. Når skipet lå til kai måtte denne varmen erstattes av oljefyrt varme fra kjel. I vinterhalvåret, når skipet fungerer som skoleskip, ligger «Gann» mye til kai ved skoleanlegget i Stavanger.

Rederiet ønsket å eliminere bruken av brennolje til oppvarming på «Gann» under kailigge og satte i 2014 i verk et prosjekt med sikte på dette. Skoleskipet fikk installert varmevekslere for å gjenvinne ventilasjonsvarme, varmepumper for suppleringsvarme og varmtvann, og oppgradering av landstrømanlegget. Et vannbehandlingsanlegg fra Niprox ble montert i tilknytning til varmevekslerne.

Yter fortsatt like godt
Uten behandling av vannet i vekslere vil belegg raskt gjøre at virkningsgraden går ned, og ventiler og pumper kan få driftsproblemer. Nøklene til et godt gjennomført prosjekt er planlegging, kompetanse og nidkjærhet både fra bestiller og leverandører. Vi valgte å vektlegge kvalitet høyt, da kostnaden for et ikke-fungerende anlegg er mye høyere enn forskjellene i pris når ting ikke fungerer, skriver prosjektleder Sigbjørn Harboe i sluttrapporten fra prosjektet.

– Erfaringene med Niprox-anlegget kan så langt oppsummeres i et godt vestlandsuttrykk: Sytalaust. Til nå holder anlegget samme gode ytelse som da det var nytt. Det er nettopp derfor vi har investert i Niprox-renseanlegg, at varme- og air condition-anlegget skal holde samme kvalitet med lite behov for vedlikehold i år etter år, forteller Sigbjørn Harboe.

Satser på skipsmarkedet
– Vi har inngått en serviceavtale der Niprox Technology er ombord i «Gann» to ganger i året for å utføre kontroll av vannbehandlingsanlegget. Det er et standard Niprox-anlegg, men det er det første anlegget vi har levert til bruk om bord i et fartøy. Det ligger et stort marked på skip for vår teknologi, og skipsmarkedet er et satsingsområde for oss. Et fartøy på størrelse med hurtigruteskipene har et like stort varme- og kjøleanlegg som en middels forretningsgård, sier Inge Ellingsund, daglig leder i Niprox Technology.

Utstyr til bruk ombord i fartøyer må godkjennes av Det Norske Veritas. Slik dagens anlegg fra Niprox er bygget, er det med tanke på bruk også på skip. Anleggene oppfyller dermed stort sett kravene til Veritas. Samtlige av anleggene som Niprox har levert hittil brukes til behandling av ferskvann. Men teknologien er utviklet for behandling av sjøvann i oljeindustrien. Den fjerner dermed oksygen fra sjøvann med samme effekt som fra ferskvann.

Gir evighetsgaranti
– Niprox gir en evighetsgaranti på anleggene som vi leverer når det er inngått en serviceavtale. Garantien gjelder så sant det ikke er gjort feil fra kundens side, som at man har glemt å lufte pumper eller annet, forteller Inge Ellingsund.

De eneste bevegelige delene i Niprox-anleggene er pumpene. Niprox bruker pumper fra den danske produsenten Grundfos og har veldig gode erfaringer med disse. Niprox bruker også serviceapparatet til Grundfos på pumpene. Fra august 2016 monterer Niprox frekvensomformere på pumpene i anleggene sine. Dermed blir strømtilkoblingen billigere og pumpene enda enklere å drifte, opplyser Inge Ellingsund.

NIPROX-ANLEGG OMBORD. Teknisk inspektør Sigbjørn Harboe i varmegjenvinningsrommet på MS «Gann». Nede mot høyre vannbehandlingsanlegget fra Niprox.

NIPROX-ANLEGG OMBORD. Teknisk inspektør Sigbjørn Harboe i varmegjenvinningsrommet på MS «Gann». Nede mot høyre vannbehandlingsanlegget fra Niprox.

Begge foto Skoleskipet Gann

Niprox Technology har inngått en rammeavtale med den svenske Comfort-kedjan. Comfort-kedjan består av 130 medlemsbedrifter og er Sveriges største kjede når det gjelder VVS-installasjon. I høst har Niprox levert sitt første anlegg til Sverige.

Niprox Technology leverer utstyr for behandling av vann i lukkede varme- og kjølesystemer og i industrien. Teknologien baserer seg på katalytisk våtforbrennning av oksygen og ble opprinneleg utviklet for oljeindustrien.

Niprox sin teknologi fjerner oksygenet i vannet ned til ikke-målbar verdi. Anleggene fjerner også partikler og smuss i vannbårne systemer. Dermed erstatter Niprox-anleggene både vakuumutskillere og partikkelfilter samt mikrobobleutskillere, som er vanlige komponenter i andre typer utstyr for vannbehandling i rørsystemer.

Rammeavtale med Comfort-kedjan
Svenske Comfort-kedjan har 68 butikker og over 1.800 sertifiserte montører. Den leverer helhetsløsninger innen varme og vann til både bedrifter og privatpersoner. I sommer inngikk Niprox en overordnet rammeavtale med Comfort-kedjan.

Niprox leverte i september sitt aller første vannbehandlingsanlegg til Sverige. Kunden var Karby VVS AB i Märstad utenfor Stockholm, som er medlemsbedrift i Comfort-kedjan. Anlegget ble overlevert i forbindelse med Comfort-kedjans messe i Kista.

Niprox søker nå etter flere forhandlere i Sverige. Niprox tilbyr også forhandlere å bli servicepartnere som kan utføre regelmessige serviceoppdrag på anleggene som blir solgt.

Fjerner oksygenet – reduserer korrosjonen
I alle vannsystemer oppstår det avleiringer på grunn av korrosjon, nedsmussing, kalk, slam og annet. Dette fører til redusert levetid, økt energiforbruk og driftsproblemer med systemene. Problemene kan elimineres eller reduseres med å redusere oksygennivået og justere pH-nivået og med å filtrere bort partikler i vannet.

Niprox kartlegger vannkvaliteten i vannbårne systemer og anbefaler hvilke tiltak som bør gjøres. Eksisterende systemer bør gjennomgå en to ukers forbehandling med et av Niprox sine mobile anlegg. Deretter kan et permanent serviceanlegg installeres. Anleggene er tilpasset både varme- og fjernvarmesystemer, kjølesystemer, glykolsystemer, fødevann- og matevannsystemer. Niprox utfører regelmessig service og vedlikehold på systemene.

Lengre levetid og lavere energikostnader
Vannbehandling med Niprox sin teknologi forlenger de vannbårne systemenes levetid med 75 til 90 %, på grunn av redusert korrosjon. Dette viser analyser utført av SINTEF. Analyser fra ÅF-Consult AS viser at systemenes levetid forlenges med opptil 20 år.

På grunn av at varmeoverføringen i systemene blir bedre kan energikostnader og fyringsutgifter reduseres med 6 %, ifølge Bergen kommune og eiendomsselskapet Entra. Vedlikeholdsutgiftene blir mindre, og risikoen for driftsproblemer og havarier reduseres med Niprox sin vannbehandlingsmetode.

900 anlegg i drift
Niprox har i dag rundt 900 anlegg i drift i Norge, Danmark og de baltiske landene. Største kunde er Entra Eiendom AS, som har installert ca. 150 anlegg. Andre kjente kunder er bryggeriene Carlsberg og Hansa Borg, Thon Hotels, OBOS, offentlige eiendomsselskaper og sykehus. Danske Bank med flere bruker teknologien i kjølesystemene i sine datasentraler. Niprox Technology AS har sitt hovedkontor i Florø.

Vatn til øl

Artikkel i Firdaposten 5. september 2016

No kan du jekke ein Carlsberg spesial – og faktisk drikke Niprox-vatn.

Florøverksemda Niprox har den siste tida satsa tyngre på bedriftsmarknaden med systema sine for å fjerne oksygen frå vatn som går i lukka røyrsystem.

– Fram til no har vi hatt store eigedomsbygg, som brukar vassboren varme, som hovudfokus. No rettar vi oss meir mot næringsliv og industri. Vi har god innovasjon om dagen og det er spennande tider, seier teknisk sjef Trond-Atle Asphjell.

Vatn i ølet
Nyleg sikra Niprox seg kontrakt med den danske ølgiganten Carlsberg; ein kontrakt av den sjeldne sorten.

– Her handlar det ikkje om vatn i lukka system i produksjonsutstyret deira, men produksjon av oksygenrensa vatn som faktisk blir tilsett direkte i spesialølet til Carlsberg, for å justere alkoholprosenten til korrekt nivå. Denne typen vatn har vist seg å vers svært godt eigna til formålet. Så langt er Carlsberg på prøvestadiget med dette, men anlegget vi har levert får gode tilbakemeldingar frå Danmark, fortel Asphjell.

Partner i Agder
For å styrke seg inn mot næringslivskundar, har Niprox inngått ein strategisk samarbeidsavtale med Agder-verksemda Skåland Rør & Industrimontasje. Dei er store innan bygging og levering av dampkjelar og røyranlegg for industribedrifter, og med Niprox sin teknologi oppå dette, vil systema dei sel og driftar, få lengre levetid, enklare vedlikehald og dermed gi økonomisk gevinst.

Å selje energi og anleggs-besparande løysingar i nedgangstider er eit tveegga sverd, fortel Asphjell:

– Somme bedrifter tek seg ikkje råd til slikt utstyr. Andre ser innsparingspotensialet og investerer i dette som eit langsiktig innsparingstiltak. Det positive er at kundar vi først kaprar, blir verande. Dei er nøgde, konstaterer han.

Rundt 1000 Niprox-anlegg er no i drift her i landet, samt nokre i Danmark. I Sverige er ein i startgropa med eit samarbeid med VVS-gigtanten Comfort, som kan bli spennande.

Norden er marknaden
– Vi vil vekse i Norden, det er målet vårt. Lukkast vi, kan det bety fleire arbeidsplassar – også i Florø, seier Asphjell

Då treng ein gode referansekundar, og Asphjell legg ikkje skjul på at å kunne notere merkevarer som Carlsberg til kundelista si, sjølvsagt er viktig. På sikt ønskjer vi også å posisjonere oss inn mot skipsbyggingsmarknaden, seier Asphjell.

Niprox Technology:

  • Grunnlagt i 2004, ti tilsette.
  • Produserer anlegg som fjernar oksygen frå vatn og gjer vatnet «snillare» mot røyrsystem.
  • Har auka omsetninga jamnt frå 2010 til 2015, frå 10 til 15 mill. Hadde eit overskot i fjor på 2,3 millionar kroner.
Niprox messe

Niprox vil være til stede på disse messene høsten 2016:

  • Driftskonferansen Color Magic 13 – 15. september – les mer her
  • Gartner 2016, Lillestrøm 17. – 18. oktober – les mer her
  • Norske VVS Dager, Lillestrøm 19. – 21. oktober Hall C, stand C04-14- les mer her
Ny teknisk sjef

Trond-Atle Asphjell (46) begynte 1. mars som teknisk sjef i Niprox Technology AS i Florø. Han er sivilingeniør i maskin- og kuldeteknikk fra NTH og har jobbet med energibruk og energieffektivitet i bygg og industri. Nå skal han bruke kompetansen til å åpne nye industrimarkeder for Niprox sin teknologi innen vannbehandling.

Trond-Atle Asphjell er oppvokst i Orkanger i Trøndelag, og han har sin yrkeskarriere hovedsaklig i Oslo-området og i Florø. Han jobbet ti år i selskapet Energi og Miljøteknikk AS i Asker. Deretter ble han ansatt i produktutviklingsselskapet Adigo i Oppegård. Han var med på å etablere Single-Phase Power AS, som har utviklet høytemperaturs varmepumper for industrien. Verdens største varmepumpe med denne teknologien er installert i Tine sitt meieri på Byrkjelo i Sogn og Fjordane. Siden 2006 har Trond-Atle Asphjell bodd i Florø, der han lenge har hatt kontor i samme bygg som Niprox. Han kjenner derfor selskapet godt.

Utvider kompetansen
Gjennom FOU-prosjekt knyttet opp mot Skattefunn-ordningen har Niprox utvidet sin kompetanse rettet mot industrien. Dette og Trond-Atle Asphjell sin kompetanse vil Niprox bruke til å vinne innpass for sin teknologi i for eksempel større kjøleanlegg og dampanlegg. – Vi ønsker å levere vår unike teknologi for oksygenfjerning til effektivisering av energibruk og vedlikehold/drift. Det gir mindre bruk av kjemikalier og andre miljøgevinster, forteller Trond-Atle Asphjell og styreleder Kjartan Strand i Niprox.

Med de teknologiene for oksygenfjerning som har vært vanlige opp til i dag kommer man nesten, men ikke helt, i mål. Niprox sin teknologi går ut på å binde oksygen i anleggene til hydrogen. Man får da vann i stedet for oksygen. Denne teknologien kan brukes til å få oksygenfritt føde- eller matevann i lukkede system både i næringsmiddelindustrien og i kjemisk industri. Alle industrianlegg som bruker energi i form av vann eller damp vil ha nytte av dette.

Kan sjekke status utenfra
Blir ikke oksygenet fjernet i vann- eller dampbårne anlegg, danner det seg rust og korrosjon som setter seg på komponenter og reduserer levetida til disse. Varmetransporten blir også dårligere i ureint enn i reint vann. I industrien brukes som regel dampbårne system, dels fordi industri har bruk for høyere temperaturer, dels fordi damp frakter mer energi. Oksygenfjerning med kjemikalier kan fort føre til skumming i dampanlegg og få partikler til å sette seg, forteller Asphjell og Strand.

En unik detalj i Niprox sitt utstyr for oksygenfjerning i fødevann, er et panel som viser oksygennivå, ph-verdi m.v. til enhver tid. Slik kan man sjekke kvaliteten på produksjonen. Niprox monterer dessuten fjerntilgang til utstyret. Dermed kan man logge seg inn fra Florø og se status i de ulike anleggene. Utstyret har også alarmer koblet opp mot Niprox, som så kan fikse eventuelle problem.
– Vi selger vannbehandling som et konsept, som inneholder både utstyr og oppfølging av bruken av utstyret og av vannkvaliteten. Ønsker kundene selv ekstern styring, kan de få dette på sin pc. Styringen kan også integreres i sentrale driftsanlegg i bygg og industri, opplyser Trond-Atle Asphjell og teknisk utvikler Finn Åge Korneliussen i Niprox.

Mange Niprox-anlegg i drift
Niprox Technology AS leverer utstyr og tjenester for vannbehandling i vannbårne varme- og kjølesystem og for behandling av fødevann. Konseptet fjerner oksygen i vannet, justerer ph-verdien og filtrerer bort smuss og partikler. Niprox har mobile anlegg for forbehandling av vannbårne system, og de monterer permanente vedlikeholdsanlegg dimensjonerte etter behov. Anleggene styres via et kontrollpanel på en skjerm.

Vannbehandlingen gir økonomisk gevinst i form av at systemenes levetid forlenges med inntil 20 år, fyringsutgifter og energikostnader blir redusert, og det samme blir risikoen for havari og driftsavbrudd.

Et stort antall vannbehandlingsanlegg fra Niprox er i dag i drift i Norge, Danmark og de baltiske landene. Postgirobygget i Oslo – som eies av Entra Eiendom – er utstyrt med fire Niprox-anlegg. Andre kunder er Statsbygg og andre offentlige og private eiendomsselskap, boligselskap, fylkeskommuner og sykehus, datasentraler, industribedrifter som bryggeri m.fl.