Rapporter som viser effekten av Niprox vannbehandlingsanlegg

Norsk Energi Kjelforeningen

Norsk energi anbefaler Niprox Technology etter å ha gjennomført en test av Niprox vannbehandling.

Se rapport fra Norsk Energi

Bergen kommune sparte 6.3 % energi

Bergen kommune installerte Niprox og sparte energi og reduserte vedlikeholdskostnader.

Se dokumentasjon fra Bergen kommune.

Sintef evaluering

I samarbeid med Sintef har vi gjennomført en vurdering av hva som er riktig vannbehandling i Norge av vannbårne system.

Se rapport fra Sintef

Sintef evaluering – Viken Energi

Vår første installasjon fra 1988 er vurdert av Sintef på oppdrag av Viken Energi. Rapporten viser meget gode resultater.

Se rapport fra Sintef/Viken Energi.

Sintef vurdering – YIT

Rapport som resulterte i at YIT har valgt Niprox vannbehandling som standard, og dette er formalisert i en rammeavtale.

Se rapport fra Sintef/YIT