Sykehuset Levanger

2 stk. 12-Element 150-250 m³ på både varme og kjølekrets.