Helse Førde

Mange forskjellige system; kjøling, varme, isvann, MR maskin, Luftambulansen.