GC Rieber Eiendom

GC Rieber Eiendom utvikler og forvalter sentrale lokaler i Bergen. Lokalene i våre bygg tilpasses leietakers behov og holder høy kvalitet.