BIR

Matevannsanlegg, behandler 8 m³ fødevann pr.time sirkulerer 24 m³.