NIPROX TECHNOLOGY AS er spesialister på fjerning av oksygen og vannbehandling av vann i vannbårne anlegg. Selskapets teknologi er den eneste på markedet som effektivt fjerner oksygen ned til ikke målbar verdi, og dermed hindrer korrosjon og sikrer maksimal levertid på anlegget. Selskapet er solid, har store ressurser, og har som ambisjon å vokse sterkt de kommende årene, ved utnyttelse av en unik teknologi. Se også www.niprox.no.

Selskapet har bl.a. installert slike vannbehandlingsanlegg hos flere store eiendomsselskaper i hele Norge, Danmark og Sverige.  Disse anleggene skal vedlikeholdes jevnlig.