For konsulenter og prosjekterende

Korrosjon

Hva er det?

At jern ruster og andre metaller ødelegges ved ulike former for korrosjon er så vanlig at man knapt reflekterer over det. Korrosjon er like gammel som metallene selv, hvilket naturligvis bidrar til at fenomenet betraktes som normalt.

Ofte kombineres ulike metaller, noe som kan medføre at risikoen for korrosjon øker.

Katalytisk vannbehandling

Hva er det?

Katalytisk oksygenfjerning i vann, med hydrogen som reduksjonsmiddel, er en ”våtforbrennings-prosess” som allerede i 1967 ble presentert på VGB`s matevannskonferanse i Essen, Tyskland. Oksygenfjernings-prosessen foregår ved at man tilfører en liten mengde hydrogengass inn i vannstrømmen, og mikser den så godt med vannet at hydrogengassen går i løsning.

Hvordan gjør vi det?

Unik vannbehandling

Forbehandling

Anlegget monteres i delstrøm og jobber fra 1 til 4 uker eller lenger, avhengig av volumstørrelse på system som skal behandles. Da er oppløst oksygen, magnetitt, humus, klor fjernet. pH er justert til ønsket nivå. Det er lagt inn buffer med Hydrogen i vannet.

Vedlikeholdsanlegg

Monteres inn på samme stusser som forbehandling. De vil da fortsette å gjøre samme jobb som forbehandling og bruke av hydrogenet som ligger i vannet, viss der blir etterfylling av oksygenholdig vann.

Dimisjonering av vedlikeholdsanlegg:

2-element: anleggsvolum opp til 3 m³

4-element: anleggsvolum mellom 0 – 80 m³

7-element: anleggsvolum mellom 80 – 150 m³

12-element: anleggsvolum mellom 150 – 250 m³

Hvordan koble Niprox

NIPROX elementanlegg leveres med frekvensomformer på Grundfors-pumpe.

Vannbehandling

Varmeanlegg / kjøletak

Krav til vannkvalitet i varmeanlegg

pH verdi 9,5 – 11

Oppløst oksygen < 20 ppb

Filtrering < 1 mikron

Krav til vannkvalitet i kjøletak med komponenter av aluminium

Utseende Rent og klart
pH verdi < 9,0
Oppløst oksygen < 20 ppb
Filtrering < 1 mikron

For å oppnå riktig vannkvalitet skal det leveres, monteres og igang kjøres et komplett vannbehandlings-anlegg for varmeanlegget / kjøletaket. Systemet skal være basert på katalytisk oksygenfjernings-prinsippet og leveres med alt nødvendig tilbehør, inklusiv  pumpe og mengdereguleringsventil for å sikre riktig gjennomstrømmingsmengde i vannbehandlingsanlegget.

Anlegget leveres med mengdereguleringsventil som viser konstant gjennomstrømning i anlegget, kuleventiler, luftutskiller og relevant instrumentering. Feil og driftssignal skal kun overføres til SD-anlegg.

Komplett dokumentasjon for tilbudt utstyr vedlegges tilbudet.

Det medtas også pris for årlig oppfølging / vedlikeholdsavtale med oppmøte 2 ganger i året. Dette for å opprettholde / justere vannkvaliteten til gitte verdier til enhver tid.

Dokumentasjon av vannkvaliteten skal utarbeides og videresendes til ansvarlig driftsoperatør.

Som type NIPROX eller tilsvarende.

Problemanlegg

Vi kommer over varme og kjøleanlegg som er så dårlig vannkvalitet på at selv NIPROX forbehandling ikke klarer jobben.

Da må vannet skiftes, og det er NIPROX tekniker i stand til å utføre uten å stoppe/tappe ned anlegget. Vi kombinerer installasjon av forbehandling og  lager til automatisk bløding av anlegget når systemet er i drift.

Kontakt Niprox når dere står over denne utfordring. Vi står raskt til tjeneste.

Niprox

kostnadsbesparende og levert med garanti

Påstand:

Viss NIPROX vannbehandlings-system prosjekteres i sin helhet (forbehandling og vedlikeholdsanlegg) på varme og kjøleanlegg, kan mikrobobleutskiller, grovfilter trekkes ut av varme og kjøleanlegg. Det trenges ingen form for vakuum-utskiller.

I NIPROX vannbehandlings-system får vi samme effekter som mikrobobleutskiller, grovfilter/finfilter og vakuum-utskiller i ett og samme system.

Niprox er kostnadsbesparende.

Garanti:

NIPROX bruker Grundfospumper, som de eneste roterende/bevegelige deler i våre system.

Fra den dagen kunden inngår vedlikeholdsavtale med NIPROX tar vi over ansvaret for vannkvaliteten og gir livstidsgaranti på vedlikeholdsanlegget – forbeholt at anlegget ikke har vært tørrkjørt.