• NIPROX vannbehandling

  gir høy økonomisk gevinst

 • Det vannbårne systemets / anleggenes levetid forlenges med 75-90 %

  Dvs. vesentlig lavere / halvert avskrivinger og renter.

  SINTEF rapport Viken Energi

 • Reduserer risiko for driftsproblemer

  Pga. av mindre slam og belegg i det vannbårne systemet, unngår en rustpartikler, slam og belegg på varmevekslere, radiatorer, pumper, ventiler, regulatorer etc., noe som reduserer vedlikeholdskostnader og risiko for driftsproblemer, vesentlig.

  Rørfag nr. 12/2009 PDF

 • Niprox er 100 % miljøvennlig

 • En har ikke behov for å investere i

  vakumavgasser / avgasseranlegg, magnetittfilter, mikrobobleutskiller og kjemikalier til oksygenfjerning.

  NIPROX erstatter alle disse investeringene i ett anlegg.

 • Niprox sørger for at anleggseffektiviteten opprettholdes

 • ENØK i praksis