Matarvatten

NIPROX levererar system för behandling av matarvatten till större vattenburna energisystem och ångpannesystem.

NIPROX matarvattensystem är ett alternativ till traditionell eliminering av syre som t. ex. kemikalier och termisk avgasning. Dessutom sörjer systemet för exakt pH-reglering och automatisk övervakning av pH- och syrenivån.

Fördelarna med Niprox matarvattensystem ger dig både ekonomisk och miljömässig avkastning i form av:

 • Ökad panneffekt
 • Reducerat energiförbruk
 • Reducerat vattenförbruk
 • Eliminerar bruk av kemikalier
 • Reducerar utrustnings- och platsbehov till matarvattensystemet
 • Förlänger ångpannans livstid och reducerar underhållsbehovet

Dessa fördelar uppnås genom:

 • Eliminering av termisk avkylning från avgasning, något som även medför bättre panneffekt och eliminerar vattensvinn genom avgasningen.
 • Matarvattnet kan behandlas på vilken temperaturnivå som helst, något som ökar möjligheten för energiåtervinning till förvärmning av matarvattnet med matarvattentanken som energilager, samt ökar möjligheten för bruk av economizers / underkylare.
 • Eliminerar bruk av kemikalier. Detta leder även till reducerat avblåsningsbehov från ångpannan.
 • Filtrerar matarvattnet för partiklar ned till 1 mikron. Detta leder till reducerat avblåsningsbehov.
 • Renare matarvatten genom filtrering och eliminerat kemikalieförbruk leder också till mindre risk för skumbildning i pannan som leder till medbringning av vatten ut i ångsystemet. Vatten i ångsystemet kan förorsaka slitage, skador och att ventiler ”sätter sig”. Detta ger systemet mindre servicebehov och längre livstid.
 • Full kontroll på att vattnet är fritt från syre (ner mot 0 ppb) är också en god försäkring för längre livstid på ångpannesystemet.

Gemensamma positiva effekter vid reducerat avblåsningsbehov:

 • Mindre vattensvinn från pannan.
 • Mindre energisvinn genom varmt pannvatten till avlopp
 • Mindre bruk av kylvatten för pannvatten som leds till avloppet
 • Type fødevann
 • Niprox 01 – 04

 • Niprox 02 – 06
 • Niprox 03- 09
 • Niprox 04 – 12
 • Niprox 05 – 15
 • Niprox 06 – 18
 • Niprox 07 – 21
 • Niprox 08 – 24
 • Niprox 09 – 27
 • Niprox 10 – 30
 • Niprox 15 – 45
 • Niprox 20 – 60
 • Beregnet for fødevann pr. time
 • 1 m³
 • 2 m³
 • 3 m³
 • 4 m³
 • 5 m³
 • 6 m³
 • 7 m³
 • 8 m³
 • 9 m³
 • 10 m³
 • 15 m³
 • 20 m³

Marknadssegment

Kunder med nytta av Niprox matarvattensystem:

Fjärrvärme

Näringsmedelsindustrin

 • Mejerier
 • Slakterier
 • Bryggerier
 • Bagerier

Processindustrin

 • Tvätterier
 • Foderproduktion (fisk/husdjur)
 • Fiskolje-, Omega3-, mjölfabriker
 • Isopor-/pallfabriker
 • Spånplattor (MDF)/trälast
 • Smältverk

Sjukhus med autoklaver

Olje-/offshoreindustrin

Skeppsindustrin

Nöjda kunder med Niprox matarvattensystem

 • Hansa Borg Bryggerier
 • BIR
 • Hafslund Fjernvarme
 • Stabburet
 • Lyse Energi
 • BKK