• NIPROX - unik vattenbehandling

    – Niprox filtrerar slam och partiklar ned under 1 mikron

    – Niprox avlägsnar löst syre katalytiskt

    Läs om NiproxmetodenKontakta oss

Niprox - ren vinst

Niprox angriper orsakerna till korrosion och slam

Syre och partiklar blir effektivt och miljövänligt eliminerade med Niprox-metoden

Niprox är ett vattenbehandlingssystem som är 100% miljövänligt

Niprox håller slitageproblemen borta i nya system

Niprox rensar och återställer gamla system

Niprox – nr. 1 på vattenbehandling av vattenburna system